Fagforbundets kamp for å få tjenestepensjon inn som en del av tariffen førte fram. – En enormt viktig seier for våre medlemmer, uttaler Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.
Fagforbundets kamp for å få tjenestepensjon inn som en del av tariffen førte fram. – En enormt viktig seier for våre medlemmer, uttaler Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Kjempeseier for kommunalt ansatte i lønnsoppgjøret – streik planlegges for fastlegene

Brudd i meklingen med KS fører trolig til omfattende nasjonal legestreik. I lønnsoppgjøret i stat, kommune og Oslo ble det enighet på overtid. Oslos kommunalt ansatte jubler.

Publisert

Natt til torsdag brøt Legeforeningen og KS forhandlingene i kommuneoppgjøret.

– Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen om bruddet i forhandlingen om særavtalen.

Avtalen regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger. Bruddet mellom Legeforeningen/Akademikerne og KS kan ramme kommunale legevakter i hele landet i ukene framover.

– Vil ikke sette liv i fare

Meklingen var den eneste som gjensto i kommuneoppgjøret etter at Akademikerne som eneste sammenslutning brøt forhandlingene i september.

KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune sa ja til løsningsforslaget fra Riksmekleren, mens Legeforeningen, som er med i Akademikerne, altså avslo forslaget.

Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober, mens Legeforeningen planlegger for en streik fra 26. oktober. Det er ikke kjent hvor mange som tas ut i et første streikeuttak.

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien, slår Hermansen fast.

Flere overtidsoppgjør

Både i oppgjøret for Oslo kommune og statsoppgjøret kom løsningen i forhandlingene flere timer på overtid.

For de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne kom løsningen i meklingen med staten torsdag morgen – seks timer på overtid.

– De statsansatte får et generelt tillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

For de organiserte i LO Stat gis det et generelt tillegg til alle på mellom 1.321 og 5.753 kroner. Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober. Leder Egil André Aas i LO Stat sier likevel at de mener fordelingsprofilen er skuffende.

Avverget barnehagestreik

Også i Oslo kommune ble den varslede streiken blant 1.600 medlemmer i Fagforbundet – blant dem mange barnehageansatte – avverget to timer på overtid natt til torsdag.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret mellom Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) og Oslo kommune er på 1,7 prosent, lik som i statsoppgjøret.

Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år.

Fagforbundet fikk i meklingen gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett om pensjon.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Powered by Labrador CMS