Oslo topper listen over ulykker hvor barn er kommet til skade i trafikken. Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen

Skolestart gir ulykkeshopp i trafikken, og Oslo ligger på ulykkestoppen

– Generelt øker personskader hvor barn er involvert ved skolestart. Typiske ulykker er påkjørsel av bil i nærheten av skolene.

Publisert

De siste fem årene er 84 barn mellom 0 og 14 år skadet i trafikken i skolestartmåneden august. I motsatt ende av skalaen er februar med 48 og færrest meldte skader. Flest ulykker i trafikken skjer i Oslo, færrest i Finnmark. De fleste ulykkene skjer på vei hjem fra skolen.

– Det er all grunn til å rope varsku. Tallene for august er 37 prosent høyere enn de andre månedene i snitt, og vi har ingen barn å miste, sier Edmond Wold Gaulen, fagsjef i Frende Forsikring.

Ulykkene skjer i storefri

– De fleste ulykkene skjer faktisk på vei hjem fra skolen i 14-tiden, forteller Wold Gaulen. To av fem skader skjer mellom klokken 14 og 18, mens en av ti skjer mellom klokken 07 og 09.

– Vi ser også en liten topp midt på dagen, kanskje mens elevene myldrer i storefri og midttime, sier den erfarne skadebehandleren i Frende.

Fredag er verst

Statistikken viser at nesten en fjerdedel av ulykkene skjer på fredager, mens 17 prosent skjer på torsdag.

Det er registrert flest personskader i Oslo. Færrest ulykker med personskade er registrert i Hedmark, Nordland og Troms med kun èn personskade i hvert fylke, mens Finnmark og Svalbard står uten meldte personskader.

Bilførerne må tilpasse farten

Oppfordringen til alle bilister og foreldre, som må kjøre barna til skolen, er at de setter ned farten i nærheten av skolene og beregner god tid. Det går barn langs veien.

– Barn er ofte uoppmerksomme, de leker og løper. Bilførerne må tilpasse farten, sier Liv Røssland, daglig leder for NAF Bergen og omland. Hun minner bilførerne om at stress kan utløse uaktsomhet og at noen blir påkjørt.

Stressede foreldre skal rekke jobb

Tidspress og foreldres bekymringer for sikkerheten på skoleveien er to viktige grunner til at barn kjøres til skolen.

– Foreldre skal rekke jobben og er stresset, kjører for fort, skal snu og rygge et sted det kryr av barn. Så går det galt, sier Wold Gaulen i en pressemelding.

La barna øve seg i trafikken

– Syklister har den høyeste skaderisiko av alle trafikantgrupper, den er 40 ganger så høy som bilførernes. Jeg vil absolutt anbefale at barn får øve litt og friske opp kunnskapene, før de slippes ut i trafikken, sier Wold Gaulen.

– Også barna må bevisstgjøres, gjerne allerede i barnehagen. Det handler om at de blir sett, både på en godt belyst skolevei og med refleks når det blir mørkere, sier Røssland.

Powered by Labrador CMS