— Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Rapport: 27 branner ved avfallsanlegg i Oslo fra 2016 til 2021

En ny tilsynsrapport viser at avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko. Anleggene må etablere bedre systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner, konkluderer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Publisert

Det viser et landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet ved norske avfallsanlegg som ble gjennomført høsten 2020. Kontrollene omfattet også hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp de siste årene. I perioden fra 1. januar 2016 til 4. mars 2021 er det registrert 228 branner i norske avfallsanlegg.

Det kan i tillegg ha vært branntilløp som ikke vises i statistikken.

Samarbeider om å redusere branner

Brann- og redningsvesen og statsforvaltere har til sammen gjennomført tilsyn på 145 avfallsanlegg.

I Oslo fant kontrollørene 27 branntilløp, i Viken var det 45 og i Vestfold og Telemark var det 28.

— Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg. Denne tilsynsaksjonen avdekket at 70 av de kontrollerte avfallsanleggene hadde ett eller flere alvorlige brudd, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Nasjonale tall

Kontroll med det brannforebyggende arbeidet har vært sentralt i tilsynsaksjonen, og resultatene viser at det nasjonalt og lokalt er stort forbedringspotensial når det gjelder brann- og miljørisikovurderinger.

  • 50 anlegg hadde mangler i sine brannrisikoanalyser
  • 45 anlegg kunne ikke redegjøre for hvilke konsekvenser en eventuell brann ville ha for naboer til anlegget
  • Mange hadde vesentlige mangler i opplæringsplanene innen forebygging av brann og slokkeberedskap.

— Vi forventer at eierne av avfallsanleggene øker brannsikkerheten og forbedrer internkontrollen, slik at det blir færre branner og branntilløp, sier Aarsæther.

Kan skade miljøet

Avfallsanleggene tar imot forskjellige typer og mengder avfall. Lagring og behandling foregår på ulike måter. Risikoen for brann vil derfor variere fra anlegg til anlegg.

Brannslokking i avfallsanlegg er svært krevende og kan ta mange dager. Brannene kan gi utslipp av giftig røyk, og langvarig slokkeinnsats kan føre til utslipp av brannskum og slokkevann som forurenser miljøet.

Tilsynet viste at åtte av ti kontrollerte avfallsanlegg mangler gode nok systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner

Powered by Labrador CMS