Saida Begum, Høyres ordførerkandidat i Oslo. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

— Oslo skal være Norges beste by for studenter

Jeg har som ambisjon at Oslo ikke bare skal være Norges største studentby – men også landets beste studentby. For å komme dit har vi en liten vei å gå, skriver Høyres ordførerkandidat Saida Begum.

Publisert

Nesten 20.000 personer har denne sommeren fått tilbud om studieplass i Oslo. Oslo er dermed Norges største studentby, og huser hver femte student i Norge. I dag går fristen for å takke ja til studietilbudet ut, og jeg håper alle som har tilbud om studieplass i Oslo takker ja! Jeg har selv vært student i Oslo, og vet hvor gøy og givende det er.

Jeg har som ambisjon at Oslo ikke bare skal være Norges største studentby – men også landets beste studentby. For å komme dit har vi en liten vei å gå. Selv om Oslo er landets største studentby, blir vi forbigått av flere andre byer på undersøkelser. Dette viser at vi kan ha noe å lære av andre studiebyer for å styrke Oslo enda mer som en attraktiv studentby.

Studenter ved Universitetet i Oslo. Foto: Norges bank / Flickr

Oslo på 9. plass i studenttrivsel

SHOT-undersøkelsen (Studentenes Trivsel og Helse) fra 2018 viser at en rekke små og store norske byer forbigår Oslo når det kommer til studentenes trivsel generelt.

Trondheim topper listen med 91 % andel av studentene som trives (er fornøyd). Deretter følger i tur og orden Bergen, Tromsø, Kristiansand, Sogndal, Ås, Lillehammer og Stavern, før vi finner Oslo på en 9. plass med 73 % andel av studentene som trives. Dette er selvsagt en svært høy andel – men vi må ha som ambisjon å heve den enda mer.

Undersøkelsen viser også at Oslos studenter jevnt over er fornøyd med byens kulturtilbud, helsetilbud, kollektivtilbud og utelivstilbud. Men studentmiljøet er det bare 50 % av Oslos studenter som er fornøyd med.

Her vil jeg oppfordre studiestedene og samskipnadene om å gjøre enda mer for å tilrettelegge for et inkluderende og attraktivt studentmiljø. Oslo er en stor by, og mange studenter kan føle seg ensomme og føle at man forsvinner litt i mengden.

Chateau Neuf er tilholdssted for Det Norske Studentersamfund på Majorstua, like nedenfor Universitetet i Oslo på Blindern. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

— Flere studentboliger, nattbusser

Så må vi som kommune gjøre det vi kan for å gjøre det enda mer attraktivt å velge Oslo som studiested. Det kan være ved å legge til rette for at det bygges flere studentboliger, styrke studenthelsetjenesten, ha hyppigere avganger på nattbussene og å bygge ut kollektivnettet. Jeg tror Høyres forslag til ny t-banering gjennom sentrum og nye stasjoner ved Bislet, Ullevål, Grünerløkka og Sagene vil være spesielt attraktivt for kommende generasjoner studenter.

I tillegg går Høyre i Oslo til valg på å styrke samarbeidet mellom kommunen, universitetene og næringslivet. Dette kan skape spennende praksisplasser og vil gjøre kommunens institusjoner til forsøkslaboratorier for nye ideer og tjenestedesign. Det vil komme alle Oslos innbyggere til gode.

Nytt studenthus i St. Olavs gate

Vi ønsker også å legge til rette for at studentene kan etablere et samlingssted i sentrum, og før sommeren kom klarsignalet fra regjeringen om at man kan gå videre med planene om studenthus i St. Olavs gate 32. Det er jeg veldig glad for, for det kan bli et fantastisk sted for alle byens studenter.

Jeg vil ønske alle studenter lykke til med både studievalget og med studiestart! Ikke minst er det dere studenter selv som bidrar til at Oslo er en pulserende, inkluderende og spennende studentby.

Powered by Labrador CMS