Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.
Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke

Skeive organisasjoner med kraftig kritikk: — Avsløringene vitner om alvorlig systemsvikt

Sender opprop til regjeringen: — Oppropet har bakgrunn i at organisasjonene opplever at den pågående evalueringen favner for snevert, mangler legitimitet, uavhengighet og forankring i relevante kompetansemiljøer, og at evalueringen baserer seg på uklare premisser, sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.

Publisert

Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier det de siste månedene har kommet frem at etterretnings- og sikkerhetstjenestene har sittet på betydelig mer konkret informasjon rundt terrorangrepet enn de tidligere har kommunisert.

— Avsløringene vitner om en alvorlig systemsvikt i norsk kontraterrorarbeid overfor skeive. Grensen er nådd, og regjeringen må ta grep, sier han.

— Myndighetene har sittet på mer informasjon enn tidligere kjent

I dag sender derfor de skeive organisasjonene og flere av de største pride-arrangørene i Norge et opprop til regjeringen med et krav til en uavhengig granskning av håndteringen av terrorangrepet 25. juni.

Oppropet har bakgrunn i at organisasjonene opplever at den pågående evalueringen favner for snevert, mangler legitimitet, uavhengighet og forankring i relevante kompetansemiljøer, og at evalueringen baserer seg på uklare premisser.

Oslo 20220627. Minnemarkering på Rådhusplassen etter terrorangrepet i Oslo natt til lørdag. På grunn av en uavklart trusselsituasjon gikk politiet tidligere på dagen ut med en anbefaling om at pride-arrangement i Oslo avlyses da de ikke kan garantere for sikkerheten.kunnskapssektoren og andre aktører.Foto: Geir Olsen / NTB
Minnemarkering på Rådhusplassen etter terrorangrepet.

Bjørke påpeker at ny informasjon viser også at EOS-myndighetene (Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets Sikkerhetsavdeling) har sittet på betydelig mer konkret informasjon i forkant av angrepet enn det som har vært kjent tidligere. Dette anser de skeive organisasjonene som svært alvorlig.

— Regjeringen må sikre en uavhengig granskning som har et tilstrekkelig bredt mandat til å se på totalbildet før, under og etter terrorangrepet. Mandatet dekker blant annet ikke evaluering av EOS-myndighetenes samarbeid, ei heller samarbeid og samhandling med eksterne aktører før angrepet med unntak av helsemyndighetene.

— Hvis målet er å ta opp læringspunkter for å forhindre lignende angrep i fremtiden, favner mandatet alt for snevert. Alle i Norge skal være sikre på at sikkerhetsmyndighetene tar dem på alvor, uavhengig av ens identitet og bakgrunn, sier Bjørke.

— Ikke grundig nok prosess

Organisasjonene bak oppropet opplever evalueringen som diktert av Politidirektoratet og Politiets Sikkerhetstjeneste. De mener utvalget som skal granske håndteringen må ha tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet til å være kritisk til og til å kunne utfordre autonomien til lukkede kompetansemiljøer i EOS-myndighetene med monopol på kontraterrorisme.

Dette krever en åpen og grundig prosess, ledet av Justis- og beredskapsdepartementet, som ikke synes å ha funnet sted. Bjørke sier de skeive lurer på hvorfor, og opplever at terrorangrepet ikke ansees som alvorlig nok.

Oslo Pride forventer tidenes festival i år, på Kontraskjæret.
Tidligere års Oslo Pride.

Ifølge politiets egen innbyggerundersøkelse fremgår det at to tredjedeler av skeive sier de har liten eller middels lav tillit til politiet. Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, påpeker at denne tilliten har tapt seg ytterligere både som følge av evalueringsprosessen og senere tids avsløringer rundt EOS-myndighetene:

— Spørsmålet om legitimitet er særlig kritisk i alvorlige angrep som terroren 25. juni, som rammet en allerede utsatt befolkningsgruppe. Det er ikke bare vår tillit og vår sikkerhet, men årtier med rettighetskamp og Norges evne til å verne om demokratiske verdier og menneskerettigheter som står på spill i dette evalueringsarbeidet. Det må myndighetene ta på alvor, sier Gjestvang.

— Manglende kompetanse i utvalget

Oppsummert reagerer organisasjonene bak oppropet på følgende rundt den pågående evalueringen:

 • Det har ikke vært en tilstrekkelig grundig og åpen prosess i sammensetning av mandat og utvalg.
 • Sammensetning av utvalg og mandat er gjort av politimyndighetene selv, ikke av Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Det synes å mangle mye relevant kompetanse i utvalget, samt tilstrekkelig uavhengighet, til å utfordre autonomien i de lukkede kompetansemiljøene i EOS-myndighetene.
 • I følge mandatet, er det kun samhandling med eksterne aktører etter hendelsen som skal evalueres, foruten samhandling med helse. Dette utelukker helt avgjørende deler av håndteringsbildet fra evalueringen.
 • Skeive er henvist til en plass blant høringsinstansene, men blir ikke spurt om å gi innspill på håndteringsbildet av selve angrepet.
 • Høringsbrevet til skeive inneholder premiss om at politiets håndtering var god og etablerer et narrativ om 25. juni skeive ikke kjenner igjen fra det alvorlige terrorangrepet.

Følgende skeive organisasjoner og pride-arrangører står bak oppropet:

 • Oslo Pride
 • FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Skeiv Verden
 • Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens
 • Salam
 • Garmeres
 • Reclaim Pride
 • Skeiv Ungdom
 • Skeivt kunst- og Kultursenter
 • SLM Oslo
 • Regnbuedagene - Bergen Pride
 • Arctic Pride
 • Skeive Sørlandsdager
 • Trondheim Pride
 • Grenland Pride
 • Sarpsborg Pride
 • Skeivå Rogaland Pride
Powered by Labrador CMS