Plassen, som på folkemunne har blitt kalt Damplassen, har nå fått navnet Sigrun Bergs plass. Didrick Stenersen / VisitOSLO

– Henrik Wergeland fortjener å få navnet sitt knyttet til Damplassen ved Vor Frelsers gravlund

Når Damplassen skal gis navn finnes det kun et alternativ: Henrik Wergeland. Flertallet i bydelsutvalget på St. Hanshaugen har begått en kulturhistorisk feilvurdering.

Publisert

Bydelsutvalgets flertall ved Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne har stemt for at plassen skal bære Sigrun Bergs navn og ikke hete Henrik Wergelands plass.

Berg hadde sin vevestue i Damstredet, like ved, og de rødgrønne vil heller navngi plassen etter en kvinne enn å ta stedets lokalhistoriske egenart på alvor. I det rosa huset på Damplassen flyttet den nygifte Henrik Wergeland inn. Der hadde han en produktiv og lykkelig tid. Det er med utsikt over plassen fra Vor Frelsers gravlund han er å finne i dag.

Sigrun Berg var en imponerende kvinne som gjennom sitt virke fortjener allmenn anerkjennelse. Når flertallet på St. Hanshaugen går inn for å hylle henne, så oppleves det som en hyggelig gest. Hennes vevestue og virke fortjener honnør. Hele Damstredet hvor hennes virke ble utført, i Damstredet 20, burde oppkalles etter henne.

Jødindens plass

Damplassen kommer til å være synonymt med Henrik Wergeland uansett hvilket navn man gir plassen. Flertallets vilje, mot flere innbyggerforslag, har endt opp med å gjøre både Wergeland og Berg en bjørnetjeneste.

Norges mest kjente og kjære hest, Veslebrunen, bodde på plassen, og selve symbolet med å navngi plassen etter Henrik Wergeland vil gi nærområdet nytt giv og liv. Man kan heve plassen til dets naturlige status av nasjonal betydning.

Høyre støttet også Venstres forslag i komitébehandling om at plassen kunne bære navnet Jødindens plass, også det i Wergelands ånd. Bysten og støtten av ham på Vor Frelsers gravlund var reist med midler fra svenske jøder. Noen år etter han gikk bort i ung alder, ble Grunnloven endret, slik at jøder, rettmessig, fikk adgang til Riket.

Skammet seg over urett

Den skamplett som Wergeland arbeidet iherdig for å fjerne fra vårt lovverk, sier mye om hva som bodde i vår nasjonaldikter. Han elsket de frihetene vårt lovverk ga og skammet seg over den urett som vi bygde landet på.

Det er på denne plass hvor Høyre ønsker at Henrik Wergelands minne bør hedres. Der Veslebrunen bodde og der Norge møter nåtiden og fortiden med hodet høyt hevet.

Vi bør ikke gi Sigrun Berg en plass hvor hun glemmes og la oss heller ikke glemme Henrik Wergelands betydning for St. Hanshaugen, Oslo og Norge.

Powered by Labrador CMS