Privat ansatte sykepleiere synes det er uakseptabelt at de skal tjene langt under sine kolleger i kommuner og sykehus. Foto: Pål Velo

Pasienthotellet på Ullevål kan bli stengt på grunn av sykepleierstreiken

Etter én uke med sykepleierstreik, er avstanden stor mellom Sykepleierforbundet og NHO. I Oslo er sykepleiere ved pasienthotellet på Ullevål tatt ut i streiken.

Publisert

Konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel står fortsatt uløst, én uke etter at 55 sykepleiere ble tatt ut i streik over hele landet.

I Oslo er seks sykepleiere tatt ut i streik ved Eurest Ullevål pasienthotell. Som resepsjonssjef ved tre av pasienthotellene på Oslo Universitetssykehus, er Wenche Adele Reiten én av dem.

Sykepleierstreiken

Bedrifter som omfattes av streiken:

  • Åstveit Helsesenter AS – NSF Hordaland.
  • Eurest Haukeland pasienthotell AS – NSF Hordaland.
  • Eurest Zefyr pasienthotell AS – NSF Nordland.
  • Eurest Ullevål pasienthotell AS – NSF Oslo.
  • Godthaab Helse- og rehabilitering – NSF Akershus.
  • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS – NSF Troms.
  • Ringen Rehabiliteringssenter AS – NSF Hedmark.

– Vi streiker fordi vår tariffavtale er langt dårligere enn for sykepleierne som jobber i kommune og stat. Vi er i bunnsjiktet, sier hun når Journalen møter henne ved Sykepleierforbundets hovedkvarter i Oslo.

Taper opptil 90.000 kroner

Etter seks års ansiennitet, som er så langt lønnsstigen går, sitter sykepleierne igjen med en minimumslønn på 413.000 kroner under NHOs avtale, ifølge Reiten.

Til sammenligning vil sykepleiere i sykehusene fra neste år ha en minstelønn – på toppen av en ti års ansiennitetsstige – 20 prosent høyere enn dette.

Ansiennitetsstigen for kommunalt ansatte i Oslo, som er et eget tariffområde, går over 16 år. På toppen vil denne vil sykepleierne ha en minstelønn som er 13 prosent høyere enn sykepleierne under NHO.

Reiten har selv 20 års erfaring, og siden pasienthotellet er organisert i NHO, nådde hun lønnstoppen for 14 år siden.

– Erfaringen man opparbeider seg blir ikke verdsatt i det private, mener Reiten, som altså taper mellom 50.000 og 90.000 kroner årlig ved å bli på sin nåværende arbeidsplass.

Glad i arbeidsplassen

– Jeg er veldig glad i arbeidsplassen min. Den er lærerik, og jeg har en støttende ledelse. Så jeg har ikke lyst til å slutte bare for å tjene mer. Da vil jeg heller kjempe for at nivået økes, sier hun.

Rekruttering av ansatte, som er Reitens ansvarsområde, blir også utfordret av det lave lønnsnivået, mener hun.

Line Orlund er streikeleder for sykepleierne i Oslo. Foto: Pål Velo

– Det er vanskelig å få sykepleiere til å søke, spesielt erfaren arbeidskraft. Å beholde kompetanse når den først er innenfor døra er nærmest umulig, vi har ikke vilkår å matche andre arbeidsgivere med.

Leder av Sykepleierforbundet i Oslo, Line Orlund, er klar på at NHO både må møte sykepleierne på ansiennitet og heve grunnlønnen.

– Det vanskelige med NHO-avtalen er at den er dårlig. Sykepleierforbundet er opptatt av sikringsbestemmelser i bunnen. Det er ikke sånn at alle i privat sektor tjener dårlig, men bunnivået i en hel bransje kan ikke ligge titusener under kommune og sykehus, mener Orlund.

Uforståelig for NHO

NHO er uenige i at sykepleiere som følger NHO-avtalen ligger under sine kommunalt ansatte kolleger i lønn. Direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel, Sigbjørn Mygland, sier følgende i en epost til VårtOslo: – NHO-tilbudet var så godt at det er «uforståelig» at NSF faktisk har kastet medlemmene sine ut i streik. Sykepleierforbundet fikk et tilbud som faktisk var et langt bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått i årets lønnsoppgjør.

Forhandlingsleder i NHO, Sigbjørn Mygland, synes det er uforståelig at sykepleierne takket nei til tilbudet fra NHO. Foto: NHO service

Mygland mener sykepleierne skal tjene godt og at det faktisk er noe de gjør. – I snitt ligger de over kommunalt ansatte sykepleiere. Dette viser statistikk utviklet på bakgrunn av lønnsdata fra KS og NHO, hevder han.

Mygland henviser til at sykepleierne i meklingen fikk et tilbud om et like godt oppgjør som NHO tidligere i år ble enige med 230.000 andre medlemmer i LO og YS om.

– Når det kommer til lønnsstige, fikk Sykepleierforbundet også tilbud om at alle sykepleiere med minst 10 års ansiennitet skal løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenligne seg med. På toppen av dette tilbød vi et nytt trinn i ansiennitetsstigen på 10 år, der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør, sier NHO-direktøren.

Omsorgsgigant bak pasienthotellet

Ullevål pasienthotell driftes av Eurest, et datterselskap av Compass Group. Morselskapet er verdens største leverandør av «måltidsrelaterte tjenester», og har en årlig omsetning på nærmere 240 milliarder kroner.

Ullevål pasienthotell åpnet i 2000 for pårørende og pasienter som er friske nok til å klare seg selv, men som allikevel trenger nær kontakt med sykehuset for oppfølging. Omkring ti prosent av Ullevåls pasienter gjester hotellet, der to av åtte etasjer er forbeholdt barselkvinner. Hotellet drives kommersielt, og hvem som helst kan booke et rom på nettet.

Ifølge både Orlund og Reiten skaper Eurest-streiken store logistiske utfordringer for Oslo Universitetssykehus, spesielt for operasjonsprogrammet. De forventer derfor at pasienthotellet vil måtte stenge i løpet av helgen.

Det har allerede skjedd ved Åstveit Helsesenter, Haukeland pasienthotell i Bergen og Eurest Zefyr pasienthotell i Bodø. Flere hundre pasienter har blitt sendt hjem.

I full mobiliseringsmodus ved streikens hovedkvarter hos Sykepleierforbundet. Foto: Pål Velo

Sykepleierne er essensielle

Også i Oslo kan pasienter bli sendt hjem på grunn av streiken.

– Mange av våre ansatte er tatt ut i streik nå, og det tærer på. Pasienthotellet på Ullevål vil ikke klare å holde åpent til evig tid, sier Stig Kristiansen, direktør i Medirest Compass Group, som eier hotellet.

Ifølge Kristiansen er sykepleierne den minste ansattgruppen ved hotellet. Samtidig har sykepleierne en nøkkelrolle. Det er dem mange av pasientene kommer for å søke trygghet og assistanse.

– Pasienthotellet har ikke avvist noen gjester på grunn av streiken ennå. Heller ikke regner vi med at hotellet vil stenge dørene i helgen. Men mot midten av neste uke, vil de 131 rommene på hotellet begynne å fylles opp. Da kan det bli tøft å holde åpent, sier Kristiansen. 

Han avviser at det har forekommet streikebryteri ved hotellet. – Vi er en proff bedrift, som er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen NHO og er opptatt av å spille etter spillereglene. Streikebryteri er jeg trygg på at ikke forekommer hos oss, sier Kristiansen.

Klar til langvarig streik

Wenche Adele Reiten frykter at en stenging av pasienthotellet kan medføre en risiko for at konflikten med NHO Service og Handel blir løst gjennom en tvungen lønnsnemd.

– Men blir det langvarig streik, så er vi klare for det. Men det er vanskelig, også økonomisk, men vi tror på kampen. Vi kan holde ut lenge, sier hun.

– På sikt håper jeg streiken vil gi bedre kvalitet i tjenestene vi leverer. Til det trenger vi en lønnsvekst som gjør at vi kan rekruttere og beholde dyktige sykepleiere, sier Reiten.

Inntil videre er kun seks av 220 sykepleiere omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten gjennom NHO Service og Handel tatt ut i streik i Oslo.

Powered by Labrador CMS