Oslo universitetssykehus mener situasjonen er uholdbar, Derfor har de sendt et krast brev til Helsedirektoratet.

Politiet nekter å hjelpe helsepersonell med psykisk syke personer. Krast brev

Ambulansefolk i Oslo har det siste halvåret fått nei minst 68 ganger når de ber om bistand fra politiet når de tar seg av farlige, syke mennesker.

Publisert

Det viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i. Nå slår Norges største sykehus alarm etter at de har fått nok av at politiet ikke hjelper til, rapporterer Aftenposten.

– Dette er en problemstilling vi har sett komme over tid, men som har eskalert i 2021 av ukjente årsaker, sier Christian Buskop, klinikkleder ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus til avisen.

Uenighet mellom helsevesen og politiet om hvordan regelverket skal forstås, fører til at psykisk syke pasienter ikke blir kjørt til tvungen undersøkelse og at de ikke får den behandling de skulle hatt, ifølge sykehuset.

Uforstående

Oslo universitetssykehus mener situasjonen er uholdbar, Derfor har de sendt et krast brev til Helsedirektoratet. OUS skriver i brevet at de stiller seg uforstående til at politiet ikke hjelper til når helsevesenet mener det er nødvendig.

Oslo-politiet svarer på sin side at de er avhengig av en lovhjemmel for å bruke makt eller tvang.

Ifølge Aftenposten er Helsedirektoratet nå involvert og det skal komme et nytt rundskriv snart som skal omhandle rammene rundt bistand fra politiet,

Årlig blir rundt 7.000–8.000 voksne tvangsinnlagt her i landet.

Powered by Labrador CMS