Bystyret vedtok onsdag å innføre nye regler som begrenser bruken av vannscootere i Oslo. Illustrasjonsfoto: Dimitris Vetsikas / pixabay

Bystyret beholder forbudet mot vannscootere

Publisert

Bystyret vedtok onsdag kveld å opprettholde dagens forbud mot vannscooterkjøring i kommunens farvann. – Det er allerede nok konflikter i havnebassenget. Vi ønsker ikke flere, sier Venstres Guri Melby.

Siden 1997 har det blant kommunene rundt Oslofjorden vært enighet om at man ønsker strenge regler rundt bruk av vannscooter i skjærgården.

Etter regjeringens frislipp av reglene fra 22. juni, slik at vanscootere nå skal sidestilles med båter, har spenningen vært stor rundt hvordan Oslo og de andre kommunene vil takle de nye utfordringene dette frislippet kan gi.

I onsdagens bystyremøte foreslo Venstre å gi byrådet i oppdrag å utforme nye farvannsvedtekter som skal opprettholde dagens forbud om bruk av vannscooter nærmere land enn 400 meter. Forslaget ble vedtatt mot Høyre og Fremskrittspartiets stemmer.

Hastet med å sikre flertall

Gruppeleder for Venstre i bystyret, Guri Melby, var arkitekten bak onsdagens forslag. Hun forteller at det for Venstre var viktig å raskt få på plass et forslag som kan føre til at dagens forbud blir videreført.

— Etter regjeringens oppmykning av reglene, finnes det i dag så å si ingen muligheter for å innskrenke vannscooterbruken. Vi mente dette var så viktig å få på plass at vi fremmet dette forslaget som en tilleggspost under behandlingen av det reviderte budsjettet, og er veldig glade for at vi fikk gjennomslag for det, sier hun.

— Nok konflikter i havnebassenget

Den tidligere miljø- og samferdselsbyråden mener det nå er viktig å få på plass det nye regelverket så raskt som mulig, for å kunne unngå stadig flere konflikter mellom brukerne i havnebassenget og rundt øyene innerst i Oslofjorden.

Venstres gruppeleder, Guri Melby, er arkitekten bak forslaget om vannscooterforbud i Oslo. Foto: Arnsten Linstad

— Vi ser i dag en sterkt økende tendens til konflikter mellom brukerne i havnebassenget, og ønsker ikke at dette skal eskalere videre ved at vi utvider muligheten for vannscooterbruk i disse områdene. Havnebassenget skal ikke bli noen lekeplass for vannscootere, sier hun.

Melby er også svært klar på at hun mener økt adgang til å benytte vannscootere vil kunne føre til skader både på miljø og livskvalitet.

Vil ha felles regler i indre Oslofjord

Allerede før saken kom opp til uventet behandling i bystyret onsdag, var byrådet i gang med et arbeid for å sikre at man kunne videreføre dagens strikte vannscooter-regler. Etter et initiativ fra Nesodden-ordfører Nina Sandberg (Ap), hadde byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg varslet at Oslo var interessert i å være med på utformingen av felles regler for kommunene rundt Oslofjorden.

— Oslofjorden er en fantastisk naturperle som brukes av hundretusener av mennesker til bading, båtliv og det enkle friluftslivet. Det blir feil om en liten gruppe skal få ødelegge denne idyllen med støyende vannscootere i høy fart. Så vi ønsker fra byrådets side å videreføre dagens forbud, sier Nguyen Berg.

Oslo Havn mot vannscootere

Forbudet byråden og et stort flertall av hennes kolleger rundt Oslofjorden ønsker å opprettholde, er det samme som Venstre foreslo å innføre i bystyret onsdag kveld.

— Jeg synes initiativet fra ordføreren på Nesodden er flott. Det er en stor fordel om vi kan få til felles regler i indre Oslofjord. Jeg håper de andre kommunene også vil slutte seg til, sier Nguyen Berg.

Heller ikke ledelsen i Oslo havn er veldig interessert i å se en oppmykning av dagens regler.

— Oslo Havn er opptatt av at det skal være sikker ferdsel for alle i Oslos havnebasseng, og at en sikrer en forsvarlig drift av havnevirksomheten, der vannsportaktiviteter ikke skal komme i konflikt med nyttetrafikken, sier kommunikasjonsrådgiver Trude Thingelstad.

Adgang til å innføre lokale regler

Selv om regjeringen har innført nye regler for bruk av vannscotere, kan den enkelte kommune selv innføre regler som innskrenker muligheten for bruk. Det man derimot ikke kan innføre, er ifølge samferdselsdepartementet et total forbud mot bruk.

— En hver kommune står fritt til å innføre begrensninger i vannscooterbruken tilpasset egne behov, så lenge dette ikke dreier seg om et totalt forbud. De lokale reglene må også godkjennes av Kystverket før de kan tre i kraft, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Rikard Gaarder Knutsen.

Powered by Labrador CMS