Katja Ma Bratseth fra boligenheten i bydel Gamle Oslo og hennes kolleger har oppdaget store mørke sider ved det private markedet for utlån av boliger på Grønland. Foto: Christian Boger

– Folk betaler penger under bordet til utleiere fordi man er desperat etter å finne et sted å bo

Mange bostedsløse og mangel på tilgjengelige boliger skaper problemer med å skaffe nok boliger til innbyggerne på Grønland, viser en ny undersøkelse fra boligenheten i bydel Gamle Oslo.

Publisert

I 2017 viste stedsanalysen for Grønland, gjennomført av bydel Gamle Oslo, at det var store utfordringer knyttet til både tilgang på boliger og bomiljøet i området. For å dykke dypere ned i problematikken, ble det satt i gang et arbeid med å kartlegge det private leiemarkedet i bydelen.

I formiddag kunne lederen for arbeidet Katja Ma Bratseth legge fram resultatet fra rapporten "Bolig, bolig, bolig".

— Våre undersøkelser har avdekket en rekke utfordringer både når det gjelder tilgangen på billige utleieboliger og kvaliteten på bomiljøet i de leilighetene som er tilgjengelige, forteller hun til VårtOslo.

Boligenheten i bydel Gamle Oslo står bak den grundige rapporten som dokumenterer boligforholdene på Grønland. Foto: Vegard Velle

Penger betales under bordet for å få leilighet

Et av de største problemene undersøkelsen fant var mangelen på tilgjengelige boliger i området. I rapporten fortelles det om enkeltpersoner eller familier som har bodd i flere år hos familie eller venner uten å finne seg et sted å bo i nærområdet.

— Vi har i våre samtaler med boligsøkende funnet tilfeller av at folk betaler penger under bordet til utleiere fordi man er desperate etter å finne et sted å bo, sier Bratseth.

Lederen for undersøkelsen forteller også at de ser en diskriminering mot personer med innvandrerbakgrunn når det gjelder muligheten til å komme seg inn på leiemarkedet.

— Vi ser at lite kunnskap om plikter og rettigheter i et leieforhold gjør de som er nye i landet spesielt utsatte når det gjelder å bli urettferdig behandlet i leiemarked, påpeker Bratseth.

Komme ikke inn på boligmarkedet

Intervjuene Bratseth og hennes kolleger har gjennomført viser at dagens høye boligpriser skaper vansker for folk med lave inntekter.

— Lave satser på sosialhjelp og bostøtte gjør det vanskelig for mange av innbyggerne å komme seg inn på boligmarkedet. På Grønland finner vi en stor andel av lavinntektsfamilier. Disse har ikke penger til å betale for store nok leiligheter. Dermed blir trangboddhet et problem, forteller hun.

Feltarbeidet har påvist at dette er noe enkelte utleiere forsøker å utnytte.

— Vi ser at det er tilbys mange uegnede boliger for utleie. Både boliger som er direkte helsefarlige og leiligheter som er veldig små tilbys til utleie på det private markedet, forteller Bratseth.

Hun mener dette kan bunne i flere forhold. Blant annet har småutleiere ofte mangelfull kjennskap til lovverket. I tillegg er det lite oppfølging og lite kontroll av leilighetene som faktisk tilbys til utleie, sier hun.

— Kan ikke løses av kommunen alene

Etter å ha ramset opp alle utfordringene i det private leiemarkedet, er Ma Bratseth rask med å peke på at dette ikke er en situasjon bydelen eller kommunen kan løse alene.

— Vi kan selvfølgelig sette i gang noen tiltak, men i det store og det hele er dette en større problematikk, som krever medvirkning fra alle relevante instanser innen boligsektoren, mener hun.

Som et resultat av rapporten har boligenheten i bydel Gamle Oslo allerede satt i gang et arbeid for å informere bedre rundt rettigheter og plikter i et leieforhold. I dette arbeidet har de fått hjelp av Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen, som i løpet av sommeren og høsten vil arrangere informasjonsmøter for beboere på Grønland om temaet.

I tillegg vil bydelen fortsette å jobbe med andre offentlige etater og private aktører for å utvikle tiltak som kan avhjelpe problemer rapporten har avdekket ved leiemarkedet i bydelen, ifølge Ma Bratseth.

Ønsker flere sosiale boligløsninger

En av dem som var til stede under presentasjonen av rapporten, var leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, Lina Oma (Ap). Hun er opptatt av at bydelsutvalget må være en pådriver innen sosial boligbygging.

� Bydel Gamle Oslo skal være en foregangsbydel for å finne sosiale boligløsninger, lover bydelsutvalgsleder Line Oma (Ap). Foto: Hung Pham

— Som bydel har vi en målsetting om å gå foran og finne nye boligløsninger. Derfor håper vi at vi kan bli en prøvekanin for de tiltakene byrådet i Oslo kommer med i sin melding om sosial boligpolitikk før sommeren, sier hun.

Line Oma ønsker nå også å gjøre bolig til et eget satsingsområde innen områdeløft Grønland og Tøyen og har sendt en forespørsel til byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), om dette.

� Det er viktig at byen får et boligmarked for alle, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG). Foto: Christian Boger

— Grønland viser problemene i boligmarkedet

— Denne rapporten setter på spissen mange av de problemene vi har over hele byen når det gjelder boligmarkedet. Etter 18 år med borgerlig styre og full liberalisering av boligmarkedet, må vi som by ta grep for å snu denne utviklingen, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Han mener det viktigste nå må være å sørge for at byen får et boligmarked som er tilgjengelig for alle.

Powered by Labrador CMS