Over hele byen kjemper elever og foreldre for å tryggere skoleveier. Innen utgangen av 2023 håper byrådet å ha etablert hjertesoner rundt alle byens skoler Illustrasjonsfoto: Aksjon Strømsveien

Byrådet ønsker 20 km/t ved alle byens skoler

Onsdag kveld stemte bystyret ned tre innbyggerforslag for sikrere skoleveier. Byrådet foreslår i stedet hjertesoner ved alle Oslos skoler de neste fire årene, inkludert senket hastighet for bilene.

Publisert

Onsdag kveld behandlet bystyret tre saker om trafikksikringstiltak rundt skoler i byen: ved skolene Gamlebyen, Kjelsås og Øraker. Bekymrede foreldre ber her om at kommunen setter inn strakstiltak for å gi barna en sikrere skolevei.

SV-politiker Ola Wolff Elvevold lover å satse hardt på tryggere skolevei for alle byens skoleelever de neste årene. Foto: Arnsten Linstad

Alle forslagene ble, i sin framlagte versjon, avvist av bystyret.

— For oss er det svært viktig å skape trygge skoleveier for alle elever her i byen. Derfor er det viktig at bekymringene i disse forslagene følges nøye opp, sier SVs fraksjonsleder i miljø- og samferdselskomiteen, Ola Wolff Elvevold, til VårtOslo.

Hjertesoner ved alle skoler

Etter modell fra Trygg Trafikk, jobber det rødgrønne byrådet for å innføre hjertesoner ved trafikkutsatte osloskoler. Arbeidet har blant annet resultert i en delvis stengning av Kolstadgata forbi Tøyen skole og innføring av to "hjertesoneforsøk" ved skolene på Ekeberg og Rødtvedt.

De kommende fire årene ønsker de rødgrønne å intensivere arbeidet med hjertesoner.

— Innen utgangen av 2023 skal vi ha hjertesoner rundt alle skolene her i byen, lover Elvevold.

I høst kunne foreldre og elever ved Tøyen skole juble over en sikrere skolevei. Får byrådet det som de vil, kan elever ved alle byens skole glede seg over det samme innen utgangen av 2023. Foto: Christian Boger

Byrådet vil derfor nå utvide satsingen bilfritt byliv.

— I dag har bilfritt byliv-satsingen vært konsentrert i Oslo sentrum. Neste skritt må være å utvide til områder i byen der folk bor og barn går på skole. Hastigheten må ned, og flere gater må stenges for biltrafikk, mener SVs fraksjonsleder.

Byrådet vil ha 30-soner

Byrådet ønsker nå å senke fartsgrensene rundt skolene betraktelig. Tidligere i år ble Kolstadgata utenfor Tøyen skole stengt for biltrafikk. Samtidig ble fartsgrensa i Hagegata, som går forbi, senket fra 50 til 30. Slike grep vil vi se flere av i årene som kommer.

— Nå vil vi jobbe for 30-sone som ny standard fartsgrense rundt skolene. Samtidig søker Oslo kommune staten om å bli pilotkommune med 20-sone rundt barneskoler, sier Wolff Elvevold.

Folks engasjement viser viktigheten

SV-politikeren mener engasjementet foreldre og lokalmiljø legger ned i å fremme disse innbyggerforslagene, viser hvor viktig det er å få til trafikksikkerhetstiltak rundt byens skoler.

— Her får bystyret servert tre innbyggerforslag fra tre ulike kanter av byen fra foreldre som frykter for sine egne barns liv og helse. Og dette er bare toppen av isfjellet. Vi er nødt til å snu opp ned på hvordan vi tenker mobilitet der barn ferdes.

I Hagegata ved Tøyen skole er det innført fartsgrense på 30 kilometer. Nå ønsker byrådet å få dette som standard ved alle Oslos skoler. Foto: Arnsten Linstad

Han er ikke redd for at innføringen av tiltak vil bli upopulært i nærmiljøene.

Skal finne gode løsninger

— Når du ser hvor mange som engasjerer seg, er det klart at dette er tiltak som de aller fleste ønsker velkommen.

Bystyrets avvisning av de tre forslagene onsdag betyr ikke at ønskene til beboerne i de berørte områdene er døde og begravet.

— Forslagene ligger ikke an til å bli vedtatt slik de er formulert, men vi skal følge dette tett. Vi skal klare å finne løsninger som gjør trafikksituasjonene rundt disse skolen tryggere og bedre. Dette krever et samarbeid mellom mange kommunale etater, men vi skal gjøre det vi kan for å finne den beste løsningen for hver enkelt skole, lover Ola Wolff Elvevold.

Powered by Labrador CMS