Plan- og bygningsetaten

Plan og bygg 25 år. Fra venstre: Mirza Lejlic, Ellen S. de Vibe, Birgitte Riegels og Dana Jdid. Foto: Terje Heiestad

I 25 år har de følt på beboernes frustrasjon i bygningssaker

Publisert

Plan og bygg i Oslo jubilerer. I 25 år har medarbeiderne i hovedstadens plan- og bygningsetat hjulpet og veiledet hovedstadens befolkning.

Det er få politiske spørsmål som skaper like stort engasjement blant befolkningen som plan- og bygningssaker. Det er gjerne like mange syn på en enkeltsak der ute som det finnes involverte planer. I dag har Oslos plan- og bygningsetat eksistert i 25 år.

— Det er nok ofte sånn at jeg, og Plan- og bygningsetaten, blir objekt for folks frustrasjoner. Mange blir frustrerte fordi de ikke har fått nok informasjon, sier administrerende direktør for plan-og bygningsetaten, Ellen de Vibe, til Byplan Oslo.

— Kommunikasjon er nøkkelen til samarbeid
De Viebe har vært byplansjef siden 1999. I løpet av denne tiden har hun sett at etatens oppgaver blir enklere å løse jo bedre kommunikasjonen er med hovedstadens befolkning.

— Mye henger på informasjon. Den løser ikke uenighet om transformasjon, men den er viktig for at folk skal få vite hva som skjer. Når man står midt i en vanskelig sak med mye støy, er det lett å glemme at man også tidligere har hatt store og problematiske saker man har funnet gode løsninger på, sier hun.

Mener helheten er viktig
Byplansjefen selv har ingen store favoritter blant alle de forskjellige strøkene, men mener byen er en stor samling av herlige collager. Ser an på planleggingen av byen for fremtiden, mener de Vibe det viktigste er å se på helheten de aktuelle beslutningene vil gi.

— Vi må kartlegge «herlighetsverdiene», som alléer, landskap, byrom, historiske bygg. Vi må ta hensyn til fortetting. Og vi må videreutvikle våre byfaglige metoder.

Powered by Labrador CMS