Leder i helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen, ønsker å gjøre Oslo til ledende når det gjelder ernæring blant eldre og syke mennesker. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Nok snakk. Eldre og syke i Oslo må få bedre mat

Publisert

Flertallet i bystyrets helse- og sosialkomité vil ansette tre ernæringsspesialister i en av Oslos bydeler. Oslo kan dermed bli først i landet med dette tilbudet til eldre og syke.

Undersøkelser ved sykehjem og i hjemmetjenesten har vist at eldre og syke ikke får i seg den maten de bør. Verken ved institusjoner eller i hjemmetjenesten har oppfølgingen vært god nok.

Også Bystyrets helse og sosialkomité tok nylig debatten om ernæring hos eldre og syke. Bakgrunnen var en oppfølgingsrapport fra kommunerevisjonen knyttet til dette i bydel Frogner.

Mindre prat, mer handling

Komitéleder James Stove Lorentzen (H) fikk helse- og sosialkomiteen med seg på et forslag om å øremerke midler til opprettelsen av tre stillinger for ernæringseksperter i hjemmetjenesten i en fritt valgt bydel.

— Det å sørge for at eldre og syke får i seg nok og riktig mat, har vært underprioritert her til lands. I tjue år har Helsedirektoratet skrevet store rapporter, og politikerne har vedtatt alle, men ikke noe skjer. Dette ønsker jeg nå at vi skal få gjort noe med, sier han.

Vil øremerke midler

— Uten klare politiske signaler, vil ikke bydelene prioritere å sette av midler til eksperter innen ernæring. Derfor bør byrådet peke ut en bydel og øremerke midler til formålet, mener Stove Lorentzen.

Leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, James Stove Lorentzen (H). Foto: Oslo Høyre

Han ser at et par bydeler kan peke seg ut når det gjelder hvor en bør opprette de tre stillingene.

— Det er vanskelig å peke ut en spesiell bydel til dette, men Frogner eller Sagene peker seg ut som kandidater. Frogner har hatt store utfordringer knyttet opp mot denne ernæring, og Sagene er kjent som en utsatt bydel, sier han.

Kommunene mangler kunnskap

Bedre mat til eldre og syke som er skrevet ut av institusjoner og sykehjem, vil føre til at færre blir lagt inn på nytt grunnet manglende næringsinntak, tror Stove Lorentzen.

— En norsk studie viser at nesten halvparten av pasientene som overføres fra sykehus til sykehjem står i fare for å ikke få i seg nok næring. Kommunenes kompetansen på oppfølging av pasientene etter utskrivning, må høynes, mener komitélederen.

Motstand fra byrådspartiene

Men bystyrekomiteen var delt i spørsmålet om ansettelse en dedikerte ernæringeksperter. Forslaget ble vedtatt med komitéleder Lorentzens dobbeltstemme, mot byrådspartienes (altså APs, SVs og MDGs) stemmer.

Komiteens medlemmer fra AP, MDG og Rødt støtter intensjonen i forslaget fra Lorentzen og vil, i løpet av høsten, legge fram en ernæringsstrategi for bystyret. For tiden jobber de med å konkretisere forslaget. Blant annet skal det avklares hvilke tjenestesteder som skal følges opp, hva slags kompetanse disse trenger og hvor lenge ernæringsteamet skal virke.

— Det er veldig bra at Høyre kommer med forslag til dette arbeidet, men det er merkelig at Lorentzen ikke heller fremmer dette når vi får et grundig faglig utredet forslag på bordet i løpet av høsten. Da vil vi ha mer kunnskap om hvordan vi kan sikre eldre og syke nok mat og mat av høy kvalitet, sier Eivind Trædal, som sitter i helse- og sosialkomiteen for MDG.

Powered by Labrador CMS