Byrådsleder Raymond Johansen presenterte byrådet for Oslo. Fra venstre: finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP), byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap), byråd for arbeid, sosial og mangfold Omar Samy Gamal (SV), byråd for idrett, kultur og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Christian Boger

MDG og SV får hver sin nye byråd. Oslos høyeste politiske organ utvides

Einar Wilhelmsen (MDG) tar over den mektige finansbyråd-posisjonen etter Robert Steen. Byrådet utvides fra åtte til ni medlemmer.

Publisert

MDGs leder i Oslo, Einar Wilhelmsen, erstatter Robert Steen (Ap), som nå blir byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

I tillegg er det to andre nykommere i byrådet: Victoria Marie Evensen (Ap), som blir ny byråd for næring og eierskap, og Omar Samy Gamal (SV), som blir byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

— Jeg går til oppgaven med ydmykhet og nysgjerrighet, sier nyutnevnt byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

Tidligere leder av byuviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap), blir ny byråd for næring og eierskap. Foto: Christian Boger

MDGs tredje byråd

– I går la vi fram en ambisiøs og omfattende byrådserklæring med nye grep for å få flere i arbeid, for klimakutt, for læring i skolen og for omfordeling. I dag får vi inn tre nye byråder med kjærlighet til Oslo og tro på politikkens kraft, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) onsdag.

Wilhelmsen blir MDGs tredje byråd i Oslos høyeste politiske organ. Lan Marie Nguyen Berg fortsetter som byråd for miljø og samferdsel, og Hanna Elise Marcussen fortsetter som byråd for byutvikling.

To byråder forsvinner

De øvrige byrådspostene fylles av SVs Inga Marte Thorkildsen, som fortsetter som byråd for oppvekst og kunnskap, og Rina Mariann Hansen (Ap), som fortsetter som byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Etter vet kjempevalg i hovedstaden går MDG fra to til tre byråder.- Hanna Marcussen (tv) og Lan Marie Nguyen Berg fortsetter i sine tidligere poster, mens Einar Wilhelmsen blir finansbyråd. Foto: Christian Boger

Dermed fordeles byrådspostene slik på partiene: Arbeiderpartiet får fire, MDG får tre og SV får to. Marianne Borgen (SV) fortsetter som ordfører.

Tone Tellevik Dahl (Ap), som var byråd for eldre, helse og arbeid og partifelle Marthe Scharning Lund, som var byråd for næring og eierskap, trer begge ut av byrådet.

— Skal jobbe hardt for de svakeste

Mest overraskende onsdag var utnevnelsen av SVs Omar Samy Gamal til ny byråd for arbeid-, sosial og mangfold. 27-åringen, med foreldre fra Egypt, blir dermed den yngste byråden i Oslos historie. I tillegg er han den første byråden hvor begge foreldrene har minoritetsbakgrunn.

Samy Gamal blir byråd etter at byrådsleder Raymond Johansen valgte å splitte opp ansvarsområdene til tidligere Ap-byråd, Tone Tellevik Dahl.

SVs Omar Samy Gamal (27) blir ny byråd for arbeid, sosial og mangfold. Her gratuleres han av Marian Hussein (SV) etter utnevnelsen. Foto: Christian Boger

— Dette er en kjempespennende utfordring. Det viktigste for meg blir å gjøre noe med hverdagen til de fattigste i samfunnet. Det er en oppgave jeg skal jobbe hardt med hver eneste dag framover, lover han VårtOslo etter utnevnelsen.

Det nye byrådet

Etter endringene har byrådet følgende sammensetning:

 • Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)
 • Byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG)
 • Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester og sjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Robert Steen (Ap)
 • Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)
 • Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap)
 • Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG)
 • Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)
 • Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)
 • Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV)

Nye byrådssekretærer

Følgende byrådssekretærer er oppnevnt:

 • For byrådsleder Raymond Johansen (Ap): Marte Ingul (Ap, stabssjef) og Halvard Hølleland (Ap, byrådssekretær for kommunikasjon)
 • For byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG): Daniel Rees (MDG og Sindre Buchanan (MDG)
 • For finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG): Marie Loe Halvorsen (MDG) og Lars Gravråk (Ap)
 • For byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap): Abdullah Alsabeehg (Ap)
 • For byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV): Tarjei Helland (SV) og Anna Tresse (SV)
 • For byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap): Ellen Rønning-Arnesen (Ap) og Per Anders Langerød (Ap)
 • For byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV): Åsmund Strand Johansen (SV)
 • For byråd for næring og eiendom Viktoria Marie Evensen (Ap): Vegar Andersen (Ap) (konstitueres som byråd til 2. januar 2020)
 • For byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG): Rasmus Reinvang (MDG) og Stian Bjørnøy (MDG).
Powered by Labrador CMS