Til NTB sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det avgjørende for regjeringen er å sikre et godt transporttilbud i hele landet, og at dette vil stå sentralt i arbeidet med å svare ESA.