Anleggsansvarlig i bandyforbundet, Tor Audun Sørensen, og bystyrerepresentant for Frp, Camilla Wilhelmsen, mener byrådets skrinlegging av planene om en ishall på Valle Hovin er et svik mot breddeidretten. Foto: Christian Boger
Anleggsansvarlig i bandyforbundet, Tor Audun Sørensen, og bystyrerepresentant for Frp, Camilla Wilhelmsen, mener byrådets skrinlegging av planene om en ishall på Valle Hovin er et svik mot breddeidretten. Foto: Christian Boger

Byrådet skrinlegger planene om ishall på Valle Hovin. – Svik mot breddeidretten, mener bandyforbundet

Foran kommunevalget sist lovet byrådspartiene å se på muligheten for en skøytehall på Valle Hovin. I forslaget til revidert budsjett er prosjektet skrinlagt. – Ingen tvil om at de løper fra valgløftene, mener bandyforbundet.

Publisert

I 35 år har ildsjeler innen skøyteidrettene jobbet for å få en innendørshall for sine aktiviteter på Valle Hovin. Nesten like lenge har den politiske dragkampen om et slikt anlegg pågått blant byens politikere.

Før kommunevalget sist lovet idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i VårtOslo å se på mulighetene for en ny ishall på Valle. I årets budsjettforslag er hele prosjektet skrinlagt. Dette får ildsjeler, som har kjempet for et innendørsanlegget, til å reagere kraftig.

— Dette er et svik mot skøyteidrettene og ikke minst breddeidretten, sier utviklingssjef for bandy i Norges bandyforbund, Tor Audun Sørensen, til VårtOslo.

— Løper fra valgløftene

Skuffelsen over byrådets beslutning er til å ta og føle på hos skøyteidrettene. Nå mener Sørensen og bandyforbundet det er på tide at osloborgerne gjøres kjent med hvilke løfter byrådspartiene faktisk ga før forrige valg.

— Det blir veldig spesielt å skrinlegge planene når byrådspartiene foran forrige valg ga uttrykk for at de ønsket å bygge en ishall på Valle Hovin. Nå er det på tide at velgerne minnes på hvilke løfter disse partiene faktisk løper fra, sier Sørensen.

Han viser til at Rødt i sitt bystyreprogram for denne perioden gikk inn for å bygge en ishall på Valle Hovin. Dette var faktisk det eneste idrettsanlegget partiet nevnte med navn i programmet. Arbeiderpartiet gikk i sitt program inn for å starte en forprosjektering av en slik hall. Også SV støttet forslaget.

Svik mot breddeidretten og ildsjeler

Den 40 år lange kampen for å få tak over hodet for hovedstadens skøyte- og bandyutøvere ser dermed ut til å fortsette.

— En hall er ikke minst viktig for breddeidretten. Hadde vi fått dette på plass, ville det utvidet bandysesongen til minst det dobbelte. I tillegg hadde det vært en katalysator for rekrutteringen til hurtigløp og bandy og andre isidretter, sier Tor Audun Sørensen.

Det kan gå lenge før det kommer noe tak på kunstisbanen på Valle Hovin, etter byrådets avgjørelse om å skrinlegge prosjektet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Det kan gå lenge før det kommer noe tak på kunstisbanen på Valle Hovin, etter byrådets avgjørelse om å skrinlegge prosjektet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Uten en ishall er Norge ute av det internasjonale kartet med tanke på større arrangementer, som VM, i bandy. Bandyforbundet mener byrådet, ved å skrinlegge prosjektet, rammer treningsforholdene for skøyteidretten og svekker folkehelsen.

— Isflata på Valle Hovin er fire og en halv gang større enn på Jordal og kan ta inn nærmere 1000 mosjonister og lekende samtidig. Et tak over banen og en lengre driftsperiode ville gitt store positive ringvirkninger på folkehelsa, mener utviklingssjef Sørensen.

Frp foreslår 10 millioner til prosjektering

Også nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp), er skuffet.

— Det er håpløst at byrådet og støttepartiet Rødt går vekk fra valgløftene sine. Nå er det på tide med en skøytehall her i byen, mener hun.

I sitt alternative forslag til revidert budsjett, går Fremskrittspartiet inn for å sette av ti millioner til prosjektering av en ny hall.

— I tillegg til å sette av midler til prosjekteringen, krever vi en lovnad fra byrådet om at hallen virkelig blir bygget, sier Wilhelmsen.

Byrådet: — Blir for kostbart

I prosessen med å anlegge en innendørs ishall på Valle har byrådet vurdert tre ulike alternativer. Et fullskalaprosjekt til 940 millioner, et mindre prosjekt til 700 millioner og en enkel uisolert plasthall beregnet til å koste rundt 250 millioner. Til slutt har byrådet kommet til den konklusjonen at ingen av de tre alternativene lar seg gjennomføre økonomisk.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) beklager at det viser seg å bli for dyrt å bygge skøytehall på Valle Hovin. Foto: Thor Langfeldt
Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) beklager at det viser seg å bli for dyrt å bygge skøytehall på Valle Hovin. Foto: Thor Langfeldt

I stedet for å bygge en ishall, setter vi av 1,5 millioner i neste års budsjett til en total utbedring av isflata ved anlegget. Dette er en svært tiltrengt utbedring, da deler av denne ikke kunne benyttes forrige vinter.

— Jeg vet det har skapt forventninger at vi satte av penger til forprosjekt på Valle Hovin, men vi fant tidlig ut at det ville bli veldig dyrt å bygge ishall, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til VårtOslo.

Byråden understreker at byrådet har lett grundig for å finne en alternativ løsning, uten hell.

— Vi har sett på flere alternativer, og selv den billigste hall-løsningen er for dyr. Bystyret ba oss komme tilbake med forslag om Valle i revidert budsjett for i år, og det har vi gjort. Vi foreslår å rehabilitere isflaten på Valle. Jeg skjønner det er et annet forslag enn mange hadde håpet på, men vi må være nøkterne når vi prioriterer, forklarer hun.

— Trenger andre løsninger

Byråden påpeker at hun er svært opptatt av å legge til rette for god rekruttering til alle idretter i hovedstaden.

— Jeg er opptatt av rekruttering til idrett og vil gjerne at flere barn og unge skal gå på skøyter. Men jeg tror vi trenger andre forslag enn å bygge en hall til innpå en milliard kroner, påpeker hun.

Når det gjelder rehabiliteringen av isflaten er det et arbeid som faller inn under kommunale kultur- og idrettsbygg.

NB: VårtOslo har korrigert saken. Vi skrev feilaktig at byrådspartiene lovet en skøytehall på Valle Hovin. Dette stemmer ikke. De lovet å se på muligheten for å bygge en skøytehall og startet et forprosjekt for dette. Vi beklager feilen.

Powered by Labrador CMS