Sommerskolen - på bassengkanten
Svømmekursene er et av Sommerskolens mest populære tilbud. Her er Philip Husebye Skramstad (8) klar til å kaste seg i bassenget. Køen bak han er lang. Foto: Christian Boger

Byrådspartiene vil satse mer på svømmeundervisning for barn

– For mange barn lærer seg ikke å svømme. Skolens tilbud er ikke nok for å bli svømmedyktig, dersom ikke barna svømmer noe ellers, sier Abdullah Alsabeehg (AP).

Kommunerevisjonen har gjort en gjennomgang av svømmeopplæringen i Oslo. Rapporten avdekker et behov for bedre svømmeundervisning, og særlig i områder av byen med levekårsutfordringer.

Her er noen hovedfunn i gjennomgangen fra kommunerevisjonen:

  • Flertallet av elevene, 61 prosent, kunne svømme 200 meter etter 4. trinn.
  • 16 prosent av elevene kunne ikke svømme etter 4. trinn.
  • Andelen elever som ikke kunne svømme etter 4. trinn varierer betydelig mellom skolene. Ved flere av skolene var det flere enn 30 prosent av elevene som ikke kunne svømme.

Kommunen må ta større ansvar

– Ansvaret for å lære barn å svømme er delt mellom skolen og familien. Men vi må ta innover oss at ikke alle familier er i stand til å bidra godt til at barna blir svømmedyktige. Derfor er det viktig at vi som kommune tar et større ansvar og skaper bedre målretta tilbud for disse barna, sier Abdullah Alsabeehg, utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

Abdullah-Alsabeehg
Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg går inn for tidligere og mer målrettet svømmeundervisning. Foto: Privat

I nåværende bystyreperiode er svømmetilbudet i skolen doblet, fra minimum 10 til minimum 20 timer. I tillegg fins det flere tilleggstilbud i regi av utdanningsetaten og andre. I 2017 var det for eksempel 220 elever påmeldt til intensivkurs i svømming og 7000 til fagkurs med svømming.

Les også: Disse barna elsker å gå på skole i sommerferien

– Ikke alle foreldre kan lære barna å svømme

– Elevene er ikke like, og skolene er ikke like. Det er ikke alle barn som har foreldre som kan svømme, og det påvirker selvfølgelig barnas muligheter. Barn som ikke har vært i vann tidligere, blir ikke svømmedyktige på 20 timer. Vi ønsker å gi alle barn de samme mulighetene. Derfor vil vi finne nye måter å nå frem til de som har størst behov for svømmeopplæring, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

I dagens bystyremøte fremmer Ap, SV og MDG et felles forslag med mål om å styrke svømmeopplæringen. Forslaget ber om tidligere svømmeopplæring, mer målrettet innsats samt styrket samarbeid med frivilligheten.

Flere hjelpere trengs

– Vi vet at tidligere innsats i skolen er avgjørende for elevenes kompetanse. Tidligere innsats bør også gjelde for svømmeopplæringen, sier Thorkildsen.

– Idretten og frivilligheten må trekkes inn. Svømmeopplæring er et delt ansvar mellom skole og hjem, og det er derfor naturlig at kommunen bidrar på flere måter enn bare gjennom skolen og utdanningsetaten alene, sier Alsabeehg.

Oppdatering: Forslaget ble enstemmig vedtatt i bystyret.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer