Byrådet vil prioritere parkeringsplasser for handikappede, sier skribentene. Foto: Ida Freng / Handikapforbundet
Byrådet vil prioritere parkeringsplasser for handikappede, sier skribentene. Foto: Ida Freng / Handikapforbundet

– Å gjøre byen lettere å ferdes i for folk med nedsatt funksjonsevne er en hjertesak for oss

Antallet handikapplasser i sentrum er høyere enn før, og når HC-parkeringsplasser må fjernes, skal de alltid erstattes av nye.

Publisert

Siden 2015 har byrådet økt antall HC-parkeringsplasser i sentrum fra 84 til 93. Innen utgangen av året vil det være omtrent 130. Derfor henger det ikke på greip at VårtOslo påstår at sentrum tømmes for handikapp-parkering.

Oslo skal være tilgjengelig for alle. Å gjøre byen lettere å ferdes i for eldre, barn og folk med nedsatt funksjonsevne er en hjertesak for oss i Miljøpartiet De Grønne. Oslo har nylig fått sin første plan for aldersvennlig by, vi senker farten for å øke trafikksikkerheten, og innfører «hjertesoner» rundt skolene våre.

Og ja - vi fortsetter arbeidet for å gjøre byen mer tilgjengelig for de av oss som har nedsatt funksjonsevne, både i bygningene våre, i gatene og i kollektivtransporten. Derfor er det ganske oppsiktsvekkende å lese at vi visstnok «tømmer byen for HC-plasser». Heldigvis er dette en påstand det ikke finnes dekning for.

Nye HC-parkeringsplasser kommer

Å øke antallet HC-parkeringsplasser er en av de tingene vi gjør for å sørge for at byen blir bedre for alle. Når vi fjerner ordinær gateparkering i sentrum frigjør vi plass som kan brukes til å legge bedre til rette for de som er avhengig av å bruke bil i byen. Det gjelder både personer med nedsatt funksjonsevne, varelevering og annen næringsparkering.

Byrådet er opptatt av nettopp å prioritere bruken av plassen i byen smartere – slik at byen blir mer tilgjengelig og det blir mer plass til yrende byliv.

I kommunens arbeid med bilfritt byliv er det utstrakt dialog med befolkningen og ulike brukergrupper.  I tillegg til at vi siden 2015 har økt antallet HC-parkeringsplasser, skal det også etableres flere nye HC-parkeringsplasser i år.

Bymiljøetaten har utarbeidet en plan for å sikre enda bedre tilgang til HC-parkering hvor de foreslår at antallet økes til 130 plasser. Dette vil bety en økning på 55 prosent fra 2015. Denne planen er kommunen nå i dialog med Norges Handikapforbund Oslo og andre interesseorganisasjoner om, og den vil snart sendes på høring.

Også Fridtjof Nansens plass får HC-parkering

Byen vår er i stadig endring og det hender at ulike parkeringsplasser flyttes. Når HC-parkeringsplasser må fjernes, skal de alltid erstattes av nye. Bymiljøetaten arbeider med å finne gode erstatningsplasser for de tidligere HC-parkeringsplassene i Karl Johans gate som VårtOslo omtalte. Bymiljøetaten har forklart at sikringstiltak er årsaken til at parkeringsplassene må etableres et annet sted.

I området rundt rådhuset er antall HC-parkeringsplasser i sommer økt fra 19 til 25. Et lite fleksibelt skiltregelverk gjorde at det ikke var mulig å opprettholde HC-parkeringsplassene inne på Fridtjof Nansens plass når plassen ble bilfri. Dette har vi nå funnet en løsning på, og det vil etableres nye HC-parkeringsplasser enda nærmere hovedinngangen til rådhuset.

Alle skal få kunne bruke det flotte Oslo sentrumet som stadig blir mer levende, og dette legger vi til rette for blant annet gjennom å øke antallet HC-parkeringsplasser.

Powered by Labrador CMS