– Det virker som byråden har gitt etaten beskjed om å gjennomføre. Hva vi som lokale folkevalgte måtte mene, er totalt uinteressant. Utformingen av sykkelveier i bydelen ligner mer og mer på et dekret fra politbyrå, sier bydelsutvalgsleder Jens Jørgen Lie.

Bydelsutvalgleder på Frogner: – Måten bymiljøetaten bygger sykkelvei ligner på et dekret fra politbyrået

Lederen av bydelsutvalget i Frogner, Jens Jørgen Lie, er rasende. Han mener bymiljøetaten bevisst har holdt bydelen utenfor planleggingen av Gyldenløves gate.

Publisert

Bymiljøetatenla nylig frem sine planer for Gyldenløves gate. Disse inkluderer opphøyde sykkelfelt på begge sider av veien for å øke tryggheten til de syklende. En konsekvens er at gateparkeringen blir fjernet i Gyldenløves gate, i det 850 meter lange strekket mellom Kirkeveien og Niels Juels gate.

Nå går lederen av bydelsutvalget i Frogner, Jens Jørgen Lie, kraftig ut mot bymiljøetaten. Han mener de har unnlatt å holde bydelen orientert om planene sine.

– Vi har en muntlig og skriftlig avtale med bymiljøetaten om at de skulle konsultere oss underveis om det det som er ganske store inngrep i lokalmiljøet. Vår bydelsarkitekt skulle være i dialog med etaten før implementering. Men vi ble aldri konsultert, sier Jens Jørgen Lie (H).

På denne strekningen i Gyldenløves gate på Frogner, skal gateparkeringene etter planen fjernes. Kart: Google maps

– Bydelsarkitekten ble avfeid

Bydelsutvalget i Frogner bydel har vært sterkt engasjert i utviklingen av gata og har i flere runder vært innom temaet. Senest i oktober vedtok bydelsutvalget en uttalelse, mot stemmene til Venstre og MDG. Denne sa at bymiljøetaten i slike gater bør fokusere på lav fart for biler og syklister og legge til rette for fotgjengere for gående og skolebarn.

– Flere ganger i høst tok bydelsarkitekten kontakt med bymiljøetaten, men ble avfeid. Ingen innspill var mulige, og vi ble ikke invitert til noen form for dialog. Nå begynner utformingen av sykkelveier i bydelen å ligne på et dekret fra politbyrå, mener Lie.

– Ekstrem lukkethetskultur

Han mener det har utviklet seg en ekstrem lukkethetskultur under dagens byråd.

– Jeg har ikke ord. Det virker som byråden har gitt etaten beskjed om å gjennomføre. Hva vi som lokale folkevalgte måtte mene, er totalt uinteressant. Vi opplever en ekstrem lukkethetskultur under dagens byråd, sier lederen av bydelsutvalget.

Bymiljøetaten har beklaget

Liv Jorun Andenes, avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten, bekrefter at bymiljøetaten og bydel Frogner hadde en avtale om dialog underveis.

Liv Jorun Andenes i bymiljøetaten beklager den manglende oppfølgingen av bydel Frogner. Foto: Bymiljøetaten

– Det stemmer at vi var i dialog med bydelen i 2016, der de ba om å bli holdt løpende orientert om planene for Gyldenløves gate. Dette ble ikke fulgt godt nok opp av oss, noe vi beklaget overfor bydelen på fredag i forrige uke.

Bydelen har fått tilbud om utvidet høringsfrist for å komme med sine innspill og tilbakemeldinger, noe de foreløpig har takket nei til, forteller hun.

I stedet planlegger bydelsadministrasjonen å komitébehandle saken den 29. januar og ta den til behandling i bydelsutvalget den 5. februar, ifølge Andenes.

Etterstreber likebehandling

Hun sier at bymiljøetaten etterstreber likebehandling og derfor prøver å kjøre en noenlunde ensartet prosess i de ulike bydelene. Prosedyren i Gyldenløves gate er den samme som i alle gater hvor etaten ønsker å gjøre tiltak på bekostning av gateparkering.

– Vi utarbeider et faglig begrunnet forslag, som vi sender ut på høring til beboere, bydel og flere organisasjoner. Så får de minst seks uker til å komme med innspill, sier Andenes.

Hun opplyser om at bymiljøetaten begynte å jobbe med sykkelrutene i bydel Frogner i 2016. Da sendte de ut infohefter til alle innbyggerne i bydelen. Etaten var også i bydelsutvalget og i miljø- og byutviklingskomiteen flere ganger og orienterte om planene.

Kan føles lenge

– Når det gjelder Gyldenløves gate, hadde prosjektet et langt opphold der det ikke skjedde så mye. Først nå er det utarbeidet et forslag som bydelen kan ta stilling til. Det kan derfor føles som det har gått lang tid siden forrige gang vi hadde kontakt, sier Andenes.

Hun håper både bydelen og andre benytter anledningen til å komme med en tilbakemelding på bymiljøetatens planer for gaten.

Powered by Labrador CMS