Fra denne våren av kastes elbilene ut av kollektivfelt på kommunale veier, riksveier og europaveier i Oslo og Akershus. Her kollektivfeltet på E18 ved Vækerø ved en tidligere anledning.

Gir elbiler kjørenekt i kollektivfeltet

Statens vegvesen og Oslo kommune fjerner midlertidig adgang for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus.

Publisert

Det vil ikke lenger være tillatt for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på veinettet i Oslo og Akershus fra og med 6. mai. Forbudet gjelder både kommunale veier, riksveier og europaveier. Det kommer frem av en pressemelding tirsdag formiddag.

Tiltaket innføres som ledd i tilrettelegging for kollektivtransport i forbindelse med stengingen av Ring 1 i tilknytning til ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgraderingen av Vaterlandstunnelen.

Stengningen tre år fram i tid fra 1. juli vil medføre økt trafikk på veinettet, og kollektivfeltnekt for elbiler skjer som avbøtende tiltak i denne sammenheng.

Tar bort fordelen

– Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfelt i rushtidene når det er to eller flere i bilen. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, uttaler prosjektleder trafikk i Statens vegvesen Halvard Gavelstad og legger til:

– Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå.

– Det er viktig å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken og en enhetlig regulering av kollektivfeltene på tvers av statlig og kommunal veg. Derfor velger også Oslo kommune å fjerne muligheten for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på de kommunale vegene, heter det fra Rune Gjøs, divisjonsdirektør i bymiljøetaten.

Elbilene må vike for elbusser.

– Vår jobb er å sørge for at folk kommer seg fram, og dette tiltaket er avgjørende for å sikre et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud, uttaler plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Omfattende omskilting

I forbindelse med endringen, vil omskilting bli gjennomført. På riks- og europaveiene i Oslo og Akershus skjer dette i perioden 6. mai til 7. mai. 

Omskiltingen starter samtidig på de kommunale veiene og skal være ferdig innen Ring 1-stengningsdatoen 1. juli.

«Tiltaket settes i gang en tid før selve stengingen av Ring 1 slik at det vil være tid til å gjøre eventuelle justeringer før tunnelarbeidene starter. Midlertidig elbilforbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og for å få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå», heter det fra Statens vegvesen.

Skiltene gjelder fra dagen de er satt opp. I tillegg vil Statens vegvesen skilte for stengt Ring 1 på alle hovedveier inn mot sentrum samt bruke friteksttavler til å informere bilister ytterligere.

«God skilting og informasjon skal bidra til at færre kjører feil og må snu inne i sentrum», understreker Vegvesenet.Powered by Labrador CMS