Samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil sikre at handikappede som Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo ikke skal få større problemer med å parkere når resten av de vanlige kommunale parkeringsplassene i sentrum fjernes i år. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil sikre at handikappede som Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo ikke skal få større problemer med å parkere når resten av de vanlige kommunale parkeringsplassene i sentrum fjernes i år. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Nå vil byråd Lan Marie Berg øke antallet HC-parkeringer i sentrum

Nå vil byråden øke antallet handikapplasser for å erstatte de vanlige parkeringene som fjernes.

Publisert

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg vil opprette flere HC-plasser i Oslo sentrum. Bakgrunnen er at resten av den kommunale gateparkeringen for privatbiler fjernes innenfor Ring 1 i løpet av året.

Mange med HC-kort bruker ordinære parkeringsplasser, og ikke bare HC-plasser. Derfor vil byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg øke antall HC-plasser når resten av gateparkeringen forsvinner.

— Hele poenget med bilfritt byliv er at byen skal bli mer tilgjengelig for alle. Når vi tar store grep i år ved å fjerne alle de ordinære parkeringsplassene som er igjen i sentrum, vil jeg sikre god tilgang blant annet for de som ikke er så gode til bens, sier Lan Marie Berg til VårtOslo.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg med regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo i rådhuset i dag. Begge vil ha flere HC-plasser i sentrum. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Samferdselsbyråd Lan Marie Berg med regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo i rådhuset i dag. Begge vil ha flere HC-plasser i sentrum. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Oversikt i midten av mars

Lan Marie Berg påpeker at både antall HC-plasser og hvor disse plasseres er viktig, men at det er for tidlig til å si noe mer konkret om hvor og hvor mange ennå.

Byråden har bedt bymiljøetaten om å utrede mulighetene for HC-plasser innen midten av mars.

I dag er det 86 HC-plasser på gateplan innenfor Ring 1. Til sammenligning er det fortsatt 405 ordinære parkeringsplasser igjen i samme område (inkludert parkering for motorsykkel). 362 plasser ble fjernet i 2017.

Men de som er igjen skal altså bort i løpet av året, eller gjøres om til HC-plasser eller næringsparkering.

— En gyllen mulighet

— Vi har aldri fått så mange klager på manglende plasser for handikappede som i den siste tiden, så jeg er veldig glad for at vi kan få flere HC-plasser i sentrum, opplyser Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

— En del funksjonshemmede som i dag har klart seg uten HC-kort, fordi de har
klart seg med de ordinære parkeringsplassene, vil nok nå se seg nødt til å søke om HC-kort
for å kunne klare å bruke tilbudet i sentrum. Fjerningen av de siste ordinære parkeringsplassene er en gyllen mulighet til å etablere flere HC-plasser, sier hun til VårtOslo.

— Vi tenker også at det er lettere å gjøre nå, enn når man allerede har etablert andre tilbud på de frigjorte gatearealene. Jeg er opptatt av at tilgjengeligheten vi får i det fine nye grønne sentrum skal være lik for alle.

Sørbotten trekker som eksempel frem at det er viktig å kunne parkere i nærheten av kulturtilbud, som kinoer og konsertsteder, slik at også innbyggere med funksjonshemminger kan oppleve Oslos kulturliv.

Stjeler HC-plassene

Grunnen til at handikappede med HC-kort bruker vanlige parkeringsplasser i tillegg til HC-plassene, er flere. Blant annet er det ikke alltid ledig HC-plass på riktig sted til riktig tid. For en person med funksjonshemming er det gjerne en prioritet å få parkert i nærheten av den endelige destinasjonen.

På grunn av de store kassebilene en del med rullestol bruker, er HC-plassene i tillegg større enn vanlige parkeringsplasser. Handikappede som kjører mindre biler vil ikke alltid ta disse plassene fra de som trenger mer plass.

På toppen av dette er det dessverre ikke uvanlig at HC-plasser okkuperes av helt andre enn handikappede.

Bilene på bildet nedenfor er parkert på to HC-plasser i Olav Vs gate. Heller enn HC-kort ligger det parkeringsbøter i vindusrutene. Funksjonsfriske bileiere har bestemt seg for å parkere på to av de få HC-plassene i sentrum.

Lan Marie Berg og Magnhild Sørbotten foran HC-parkeringer i Olav Vs gate som er okkupert av biler som tilhører funksjonsfriske mennesker. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Lan Marie Berg og Magnhild Sørbotten foran HC-parkeringer i Olav Vs gate som er okkupert av biler som tilhører funksjonsfriske mennesker. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Powered by Labrador CMS