DEBATT

LO i Oslo har lenge slåss mot bemanningsbransjen. Her fra en demonstrasjon i 2017.

- LO i Oslo støtter streiken torsdag og vil avvikle bemanningsbransjen

— Bemanningsbransjen må selge arbeidskraft billig for å tjene penger. De som taper er arbeiderne. LO i Oslo vil avvikle bransjen. Derfor støtter vi Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer- og byggfagforeningens politiske streik torsdag 26. august.

Publisert

Siden 2000 har bemanningsbransjen fått vokse nokså uhemmet. Innstramminger har bare ført til at bransjen har funnet nye smutthull.

Da nye og strengere regler trådte i kraft i 2019, hadde bransjen allerede funnet ut hvordan de kunne omgå loven. Livet er like lite forutsigbart for arbeiderne som før, men bemanningsbyråene har sitt på det tørre.

— Færre fagarbeidere på byggeplasser

Bygningsarbeiderforeningenes kartlegginger viser at rundt 40 prosent av arbeidet som utføres på byggeplasser i Oslo er gjort av innleid arbeidskraft. Dette er problematisk, og ikke bare for den enkelte arbeider.

Siden 2000 har produktiviteten i privat sektor i fastlands-Norge økt med 30 prosent, men i samme periode har produktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet falt med 10 prosent. Mye av grunnen til dette fallet, er at det blir stadig færre fagarbeidere på norske byggeplasser.

Det lønner seg for byggherrer å leie inn ufaglærte arbeidere midlertidig, heller enn å ansette fagarbeidere som kan bidra til å finne de gode og produktive løsningene.

— Arbeidsfolk ender mellom to stoler

Utstrakt bruk av innleid arbeidskraft gjør det også vanskeligere å legge til rette for faglig utvikling og kompetanseheving. Ikke bare fordi det er færre fast ansatte på arbeidsplassen, men også fordi arbeidsfolk med to sjefer ender opp mellom to stoler hvor ingen av sjefene tar ansvar.

Og fellesskapet på arbeidsplassen lider også når flere kolleger kommer og går. Bemanningsbyråer truer det organiserte arbeidslivet.

LO i Oslo mener at å leie inn arbeidskraft kun må være tillatt i reelle vikariater og mellom de enkelte produksjonsbedrifter. Det siste er det tradisjon for i enkelte bransjer og noen steder.

— Støtt bygningsarbeidernes streik!

I Grenlandsområdet, for eksempel, vil du ofte se arbeidere med forskjellige firmanavn på ryggen på en byggeplass, fordi entreprenørene i området leier folk fra hverandre etter behov. I samarbeid med fagforeningene, selvsagt.

Det er ikke nok å tette smutthull i loven, arbeidsgiverne finner stadig nye. Vi vil avvikle bemanningsbransjen og starte med Oslo-området, hvor problemet er størst.

LO i Oslo støtter bygningsarbeidernes politiske streik, og oppfordrer til å stemme på et parti som vil legge til rette for at faste ansettelser igjen blir normalen i norsk arbeidsliv

Powered by Labrador CMS