Det kommende Diakonhjemmet stasjon er finansiert mellom kommunen og det private Diakonhjemmet.

Hva vil du at denne nye T-banestasjonen skal hete?

Den kommende stasjonen til Holmenkollbanen ligger rett ved Diakonhjemmet, og har derfor passende nok fått navnet Diakonhjemmet stasjon. Men Sporveiens forslag til navn er ikke bydelsutvalget enig i.

Publisert

Langs Holmenkollbanen er det planlagt at det skal stå ferdig en helt ny stasjon i august 2027. 

Den kommende stasjonen vil erstatte to eldre stasjoner; Frøen og Steinerud, og vil ligge rett ved Diakonhjemmet. Derfor ønsker Sporveien at den nye stasjonen skal få navnet Diakonhjemmet stasjon.

Men ikke alle er enige i det navnet.

– Må ha legitimitet

Bydel Vestre Aker skal nå bestemme nytt navn til den nye T-banestasjonen som kommer ved Diakonhjemmet. Bydelen har foreslått å gi stasjonen navnet etter området den er lokalisert på nå, nemlig Frøen.

Det var Aftenposten som omtalte saken først. 

Om den nye stasjonen skriver bydelen i et høringsbrev at de er opptatt av at navnevalget skal fungere i både nåtid og i fremtid. 

«Navnsetting av blant annet skoler og T- banestasjoner må sees i en lang horisont som bidrag til lokal navnebruk som står seg over mange generasjoner» skriver bydel Vestre Aker. 

«Slike sentrale navn vil ha betydning for hvordan man definerer det aktuelle lokalområdet de neste hundre år, og må derfor ha legitimitet også i et historisk perspektiv» heter det videre. 

OBS: I en tidligere versjon av saken stod det at det er Vestre Aker bydelsutvalg som uttaler seg om navnet. Det er bydel Vestre Aker som uttaler seg i høringen, mens Vestre Aker bydelsutvalg skal behandle navnesaken etter at høringen er avsluttet.

Splitter regningen

I og rundt den nye stasjonen skal det bygges ny videregående skole, nytt sykehjem, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, rundt 200 nye boliger skal bygges, ny barnehage etableres og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil komme rundt et nytt torg. 

Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune.

Hundre års praksis

Videre i høringsbrevet nevnes Oslo kommunes hundreårige navnsettingspraksis, som er basert på nærliggende, historiske gårdsnavn. 

«Av de fem nærliggende T-banestasjonene til den nye stasjonen er alle navngitt etter de viktigste lokale gårdsnavnene; Borgen, Blindern, Smestad og Vinderen, med unntak av Majorstuen stasjon som lå på Frøen gårds grunn.»

Navnet ligger ute på høring, og nå kan du si din mening om forslaget. Høringsfristen er 10. juni 2024.Powered by Labrador CMS