Bjørn Roger i Total uteservice på jobb i nok en boliggate hvor han fjerner humpete is fra veibanen.

Bjørn Roger river opp knallhard is i knapt kjørbare og ruglete boligveier. Når han er ferdig, er veien fremkommelig igjen

Kommunen er i høy aktivitet for å fjerne issvuller og humpete underlag fra boligveiene. — Det er mange slike veier rundt om i byen, sier Bjørn Roger. Se oversikten over hvor de fjerner is de neste dagene.

Publisert

VårtOslo stopper Bjørn Roger midt i arbeidsøkten i en boligvei ved Makrellbekken/Holmen i Vestre Aker. Han sitter på en svær doning med veiskrape, og er førstemann i en liten kolonne av et arbeidslag som jobber med fjerning av is av snø.

Veiskraperen forteller at de begynte å fjerne snø og is i byen i romjulen. De får et nytt oppdrag hver morgen, og så lenge kommunen har behov.

— Jeg vet ikke hvor lenge vi kommer til å holde på i dag. Til vi er ferdige. 5-6 timer kanskje, sier han.

Veien vi står i, Øvre Smestadvei, er antakelig ikke ulik mange andre boligveier. Den har knapt nok vært kjørbar de siste 10 dagene. Dype hjulspor, dumper og humper. En prøvelse for bilens hjuloppheng, understell og støtdempere. Og en konsekvens av at det snør, det regner, det fryser på, det smelter, det fryser på. Som vel er en beskrivelse av en vanlig Oslo-vinter nå til dags.

Med denne doningen høvler Bjørn Roger opp isen.

Mange nedisete og humpete veier

— Manglende brøyting på tampen ble utslagsgivende for forholdene i denne gaten. Og mange andre rundt om i byen.

Når jeg kommenter kjøreforholdene i den drøyt kilometer blindveien, sier Bjørn Roger at det er mange slike veier rundt om i byen.

Firmaet hans, Total Uteservice, er en av de største entreprenørene innen drift og veivedlikehold, og har avtale med bymiljøetaten i Oslo kommune. De har ansvar for snørydding og strøing i vestlige og nordlige bydeler.

Arbeidslaget har fire kjøretøyer. Først kommer Bjørn Roger i den største doningen og river opp den knallharde isen. Denne følges av en traktor som samler isen i veikanten, før en svær snøfreser drar til seg det som nå er blitt til en ujevn masse av snø og is tar den med seg gjennom et utkastrør og opp i lastebilen som kjører bak eller ved siden av. Det er en rimelig samkjør gjeng.

Og grundige er de, for dette gjøres i flere omganger før de er fornøyde. Her er for øvrig gatene hvor det har blitt fjernet eller vil bli fjernet snø og is i byen dagene framover:

Traktor med snøfreser sørger for å få isen opp i lastebilen. Deretter bærer turen til snødeponiet.

Prioriterer sikkerhet for gående

Joakim Hjertum er seksjonssjef for veidrift og vedlikehold i bymiljøetaten. Han sier at de i det arbeidet det gjør nå, prioriterer sikkerhet for gående. Dårlig framkommelighet på fortauene blir derfor tatt tak i først.

Dernest prioriteres framkommelighet for utrykningskjøretøy, trikker og annen kollektiv-trafikk. De må også kontinuerlig legge til rette for å fjerne hindringer for brøytearbeidet. Til slutt kommer hensynet til generell framkommelighet og parkering. Som i boliggaten som de ryddet i på mandag.

Hjertum sier de for tiden har 5-6 arbeidslag i sving rundt om i byen.

— På det mest hektiske har vi opp til åtte arbeidslag som jobber med fjerning av snø og is. Henvendelser fra publikum blir tatt hensyn til og prioritert i henhold til andre oppdrag og kapasitet, sier han.

Begrenset kapasitet på snødeponiet

Men det koster penger. Hjertum sier at de nå bruker en million kroner på fjerning av snø og is om dagen. Og volumet er stort: I januar er det levert 100.000 kubikkmeter snø og is til gjenvinningsanlegget på Grønlikaia.

Seksjonssjefen påpeker at det er mange veier, gater og fortauer i byen som nå har isete veibane, spor og ujevnheter.

— Det er stort behov i mange av våre veier, og arbeidet tar lang tid fordi det er begrenset kapasitet på snødeponiet.

Sånn så det ut. Veldig ubehagelig å kjøre på.

Snødeponiet det er snakk om er snøsmelteranlegget SnowClean. Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut av pluss-temperatur i sjøvann. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller. Det rensede smeltevannet blir så ført ut i Oslofjorden.

Drifteren av SnowClean, NCC, og Oslo kommune har en avtale som innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo (se videoen her).

Unngå borttauing

På Oslo kommunes hjemmesider anbefales det å følge med på skiltingen framover om du har bil. De setter opp skilter minimum 24 timer før arbeidene begynner, og det oppfordres til å følge med på skilter i gata minst en gang i døgnet.

... og etter at jobben var gjort. Og da begynte det selvfølgelig å snø.

Dersom bilen ikke er flyttet, forsøker de å få tak i bileieren. Bileierne de får kontakt med og som har mulighet til å flytte bilen raskt, vil unngå borttauing, men får et gebyr for feilparkeringen.

Mer informasjon om dette finner du her.

Er det behov for å fjerne is og snø der du bor? Da kan du melde fra her.

Powered by Labrador CMS