– Bilistene må belage seg på ventetid og køer, uttaler byggeleder Marta Skibnes i Statens vegvesen.

Vegvesenet varsler kø, kø og atter kø på denne strekningen

Bygging av gang- og sykkelvei samt rehabilitering av vann- og avløpsledninger, vil skape mye kø fra starten av oktober og vare i lang tid fremover.

Publisert

Det er ved kommunegrensen Statens vegvesen på vegne av Oslo kommune setter i gang arbeidet fra 2. oktober. Frem til desember 2025 skal det bygges og forbedres mellom Røakrysset og grensen til Bærum kommune på Griniveien.

Dette vil ved oppstart nokså raskt merkes på fremkommeligheten, ifølge vegvesenet, som påpeker at den mye brukte pendlerveien mellom Bærum og Oslo er forholdsvis sterkt trafikkert med om lag 10.000 biler i døgnet.

Innsnevret kjørefelt

Statens vegvesen konstaterer i en pressemelding at det kommer til å bli «kø, kø, kø i Griniveien de neste to årene» når arbeidet setter i gang.

– Griniveien blir ikke stengt i den to år lange anleggsperioden, men veien blir innsnevret til ett kjørefelt med lysregulering og manuell trafikkdirigering, så bilistene må belage seg på ventetid og køer, uttaler byggeleder Marta Skibnes i Statens vegvesen.

– Det er ingen opplagte omkjøringsruter i området så vi anbefaler de som kan, å velge kollektivtransport, fortsetter byggelederen.

Fakta om prosjektene i Griniveien:

  • skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekraveien, cirka 450 meter
  • undersøke private stikkledninger
  • legg om strøm- og fiberkabler fra luftstrekk til rør under bakken
  • bygge ny gang- og sykkelvei og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, cirka 450 meter
  • ruste opp eksisterende gang- og sykkelvei mellom Ekraveien og Bærum grense, cirka 350 meter
  • ruste opp bussholdeplasser
  • etablere ny veibelysning
  • tilpasse avkjørsler til eiendommer
  • Kilde: Statens vegvesen

På sikt, skal arbeidene bidra til å gjøre ferdsel til fots og på sykkel enklere, ettersom det mellom Røakrysset og Ekraveien vil komme 450 meter ny gang- og sykkelvei og nytt fortau som skal kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelvei på bærumssiden, som skal rustes opp.

Gang- og sykkelveien langs Griniveien er del av Plan for sykkelveinettet, vedtatt av Oslo kommune i 2018.

Slik ser prinsippskissen for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelvei og fortau ut.

– Bedre vannforsyning

Det er Anlegg Øst Entreprenør AS som er entreprenør for prosjektene som omfatter rehabilitering av vann- og avløpsledninger og deretter bygging av ny gang- og sykkelvei. Ved ferdigstillelse skal disse overleveres henholdsvis vann- og avløpsetaten og bymiljøetaten.

Det eksisterende ledningsnettet er fra 1960 og må fornyes etter flere lekkasjer og fare for drikkevannsforurensing i området.

– Arbeidet vårt bidrar til å sikre vannforsyning og bedre avløpshåndtering og brannvern i området, uttaler David Vasquez Holan i vann- og avløpsetaten. 

Private kan måtte punge ut

Å legge ned de nye vannledningene, vil kreve graving, sprengning og pigging av grøft og grop som skal sikres med stålplater. Grøften som skal graves vil bli om lag tre meter bred og tre–fire meter dyp, opplyser etaten på kommunens hjemmeside.

Også tilstanden på private stikkledninger til beboerne i Griniveien skal undersøkes. Ved eventuelle funn av mangler, kan private måtte punge ut.

«Dette gjøres med hjelp av tv-kjøring. Dersom vi oppdager at de private stikkledningene ikke holder god nok kvalitet må beboerne selv påkoste rehabilitering av disse», heter det videre fra vann- og avløpsetaten.

Powered by Labrador CMS