Her i Louises gate 30 på St Hanshaugen kan de nå ta imot folk fra rusmiljøet som skal i karantene.

Karanteneenhet for personer med rusproblemer åpnet på St. Hanshaugen

Som følge av korona-pandemien åpnet i går Velferdsetaten en karantene-enhet som spesifikt skal ta seg av personer med rusproblemer som mistenker covid-19 smitte. I tillegg er det åpnet en isolasjons-enhet på Vestli.

Publisert

Torsdag åpnet en ny karantene-enhet i Louises gate på St. Hanshaugen. Klinikken har ti plasser og er for personer med rusproblemer. Karantene-enheten drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag fra og ekstra personell fra Velferdssetaten

Oppholdets varighet her blir i 14 dager og under forutsetning av at det ikke er påvist koronasmitte. Brukere som har påvist koronavirus blir overført til en isolasjonsenhet som er opprettet på Vestli. Oppholdet i Louises gate er gratis og bemannes døgnet rundt av folk med helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Det blir tilrettelagt for nødvendig medisinering under oppholdet, herunder LAR-medikament. Oppholdet er også frivillig.

Hver hybel er utstyrt med det aller viktigste.

— Vi er bekymret

— Vi er bekymret for spredning av smitte av covid-19 i rusmiljøene, sier avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten. En del av de som er i miljøet har svekket helsetilstand, og noen har kols. Disse kan bli kritisk syke om de i tillegg blir smitte av Korona.

Danielsen forteller videre at man har planlagt for inntil tyve Covid-19 smittede på Vestli, men at de må få tilført ressurser i from av helsepersonell.

Kan ta imot ti personer

Vestli isolasjonsenhet er tilrettelagt for å huse personer med rusproblemer med påvist koronasmitte. Også på Vestli er innlosjeringen frivillig, og ved påvist covid-19 diagnose kan det søkes om å få plass der. Tilbudet er for beboere som vurderes å ha forutsetninger for å klare å etterleve retningslinjene for isolasjon.

De ansatte består av fagpersoner som leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer.

Under oppholdet vil beboeren fraktes trygt til institusjonen og motta nødvendige helsetjenester på stedet. Ved første besøk vil brukerne bli møtt med personal i smittevernutstyr, gjennomgå en inntakssamtale for å kartlegge behov og bli tildelt et rom.

Fire personer i isolasjon

Bygget på Vestli er egnet for å kunne holde beboerne i isolerte boenheter. Hvert brukerrom har egne bad og enkle kjøkkenfasiliteter, som kjøleskap, samt balkong. Personalet vil være tilgjengelig for å gjøre nødvendige innkjøp på vegne av brukerne. Det blir også full matforpleining og sosialfaglig oppfølging under oppholdet.

Beboere vil kunne motta substitusjonsbehandling under isolasjonen.

Fredag ettermiddag var det fire personer med påvist covid-19 smitte i isolasjon på Vestli. Avdelingen har i alt 32 rom.

Myndighetene er bekymret for covid-19 spredning i rusmiljøene. Bildet er tatt før korona-utbruddet.
Powered by Labrador CMS