Hit til Holmlia Senters femte etasje flytter OsloMet.

OsloMet flytter inn på Holmlia

Universitetet etablerer et senter på Holmlia som skal romme fag- og forskningsmiljøer, samt kontorplasser for studenter og ansatte.

Publisert

Det nye senteret har fått navnet OsloMet Holmlia og disponerer 600 kvadratmeter i Bydelshuset på Holmlia, lokalisert på Holmlia senter.

– Ved å etablere oss med fag- og forskningsmiljøer i det nye bydelshuset på Holmlia, kommer vi tett på de faktiske behovene til befolkningen og kan treffe godt med våre bidrag til utvikling av velferdstjenestene i bydelen, sier Christen Krogh, rektor ved OsloMet.

– Dette er helt i tråd med OsloMets mål om å være et urbant universitet som leverer relevant forskningsbasert kunnskap til hovedstadsregionen, sier Krogh.

Vil utvikle velferdstjenestene

Satsningen på Holmlia skal styrke forskningen på velferdssamfunnet.

Flyttebilen fra Pilestredet fylles med gjenbruksmøbler som skal til Holmlia.

– Vi ønsker først og fremst å bidra til god utvikling av tjenestene i bydel Søndre Nordstrand slik at innbyggerne kan få det enda bedre. I tillegg vil vi ta med oss erfaringene fra tett praktisk samarbeid med bydelen og de kommunale etatene, til utvikling av tilsvarende samarbeid andre steder, sier Krogh.

Powered by Labrador CMS