DEBATT

Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen har samlet mange beboere i Nydalen. Her holder Torger Kjeldstad appell.
Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen har samlet mange beboere i Nydalen. Her holder Torger Kjeldstad appell.

– Nå er det på tide å gå fra prat til praksis og ta styringen på utviklingen i Nydalen

Alternativer til utbyggernes forslag om utvikling av Nydalen må utredes, slik at bystyret får reelle alternativer å forholde seg til. Det skal tas valg for de neste 100 årene med betydning for 20.000 innbyggeres oppvekst og levevilkår.

Publisert

I Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022 heter det at FNs bærekraftsmål skal være grunnlag for kommunal planlegging. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn og å skape et trygt samfunn for alle blir trukket frem.

Transformasjonen av Nydalen fra industriområde til boligområde de siste 20 årene har ikke hatt noen plan overhodet. Et resultat er at Fernanda Nissen skole med 800 barneskoleelever mangler ti mål med uteareal. Seks barnehager mangler i snitt ett mål hver med uteareal. Disse er så små at de er dekket med plast og gummi, som i sin tur blir så varme om sommeren at barna må være inne.

Skulle utrede stor park

Utviklingen av Nydalen er en nøtt for det rødgrønne byrådet. De overtok utfordringen etter et markedsliberalistisk byråd som over flere år reduserte planleggingskapasiteten i kommunen, med forventning om at markedet selv kunne håndtere utviklingen.

Etter massivt press fra byutviklingsutvalgene i Sagene og Nordre Aker bydeler, samt underskriftskampanje og demonstrasjoner fra lokalbefolkningen, ba byråd for byutvikling våren 2020 plan- og bygningsetaten om å utrede en så stor park som mulig. Instruksen var begrenset i at forslaget ikke skulle koste kommunen noe.

Resultatet er i realiteten det utbyggerne kunne avse på egne premisser. Plan- og bygningsetaten uttaler selv at hjemmelen som er brukt har begrenset arbeidet og at Nydalen trenger en større park enn hva som ble lagt frem som resultat av utredningen i november 2021.

Fra prat til praksis

Byutviklingsutvalgene i Sagene og Nordre Aker vedtok før jul at parken må bli større enn foreslått. På det grunnlaget har Venstre og Rødt fremmet forslag om å utrede to alternativer til for realisering av park. Forslaget kommer til beslutning i bystyret 16. februar.

Alle byrådspartiene har vedtatt støtte til en stor park i Nydalen. Under valgkampen 2019 og i 2021 lovte alle byrådspartiene at de skulle slåss for saken. Nå er det på tide å gå fra prat til praksis.

En viktig beslutning

Fortetting er viktig og riktig. Men skal denne nasjonale politikken lykkes, må det også utvikles rom for uformelle sosiale møteplasser. Det har ikke folk i Nydalen i dag. Det er ikke trygt for barn og ungdom å leke på Storosenteret eller på T-banestasjonen.

Det er ikke sosialt bærekraftig at folk ikke har steder de kan bygge identitet og tilhørighet til i sine bomiljø. Det er derimot bærekraftig å gi folk muligheten til å treffe hverandre i uformelle møter på tvers av kulturell etnisitet, alder og sosiale lag.

Nå er det på tide å gå fra ord til handling og ta styringen på utviklingen i Nydalen. Bystyret opplever alt for ofte at de er bondefanget i ja- eller nei-forslag til utvikling. Derfor må alternativer til utbyggernes forslag om utvikling av Nydalen utredes, slik at bystyret får reelle alternativer å forholde seg til. Det skal tas valg for de neste 100 årene med betydning for 20.000 innbyggeres oppvekst og levevilkår.

Powered by Labrador CMS