DEBATT

Biler i Olafiagangen, et av stedene som Gamle Oslo Ap vil sommerstenge for biler på Grønland, i tillegg til større partier som gaten Grønland.
Biler i Olafiagangen, et av stedene som Gamle Oslo Ap vil sommerstenge for biler på Grønland, i tillegg til større partier som gaten Grønland.

– Arbeiderpartiet skjemmes ikke for å kreve at folk på Grønland skal bli hørt angående sommerstengte gater

Vi i Arbeiderpartiet har hele veien vært tydelige på at vi ikke er mot forsøk med sommerstenging av gater på Grønland. Men vi gjør klimapolitikken en lokal bjørnetjeneste dersom vi ikke sørger for forankring i folks hverdag, og inviterer folk til å delta utforminga av de konkrete tiltakene.

Publisert

I et innlegg i VårtOslo 21. juni omtaler MDG Gamle Oslo vårt syn på sommerstenging av gater på Grønland.

De skriver blant annet: «For Arbeiderpartiet er [utprøving av sommerstengte gater på Grønland] tydeligvis uønsket», og at vi «legger opp til at kommunens byråkrater skal pønske ut alt på forhånd i en prosess som vil ta flere år».

Ingenting av dette er riktig, og vi ser oss derfor nødt til å gi et oppklarende svar.

Urealistisk omfang og tidshorisont

Bakgrunnen for saken er følgende: Til møtet i bydelsutvalget 18. juni leverte Miljøpartiet inn et forslag om å be om sommerstenging av en rekke gater på Grønland.

Dersom gjennomført i tråd med Miljøpartiets ønsker, ville forslaget ha betydd en omfattende stenging, og gitt et ganske betydelig behov for omlegging av trafikkmønsteret på Grønland. På 1-2 ukers varsel.

- I andre byer i Europa har det blitt lagt til rette for midlertidige sykkelfelt og fortausutvidelser. Nå er det Grønland sin tur, sa Miriam Einangshaug (MDG), medlem av byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, i MDG Gamle Oslos innlegg 21. juni.
- I andre byer i Europa har det blitt lagt til rette for midlertidige sykkelfelt og fortausutvidelser. Nå er det Grønland sin tur, sa Miriam Einangshaug (MDG), medlem av byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, i MDG Gamle Oslos innlegg 21. juni.

Vårt alternative forslag åpner for at byrådet/Bymiljøetaten kan vurdere å sommerstenge gata Grønland fra Nylandsbrua til Tøyenbekken, og Olafiagangen, allerede nå i år. Imidlertid mener vi det vil blir for omfattende å også stenge Motzfeldts gate, Tøyenbekken og Tøyengata samtidig, slik som MDG ber om.

Det vil være helt urealistisk med tanke på tid for å vurdere de samla konsekvensene, behov for tilpasninger, informasjon og planlegging. Og ikke minst blir det håpløst med tanke på at lokalbefolkninga skal ha en rimelig mulighet til å påvirke beslutninger som har noe å si for deres nærmiljø.

Medvirkning gir bedre resultater

Vi i Arbeiderpartiet har hele veien vært tydelige på at vi ikke er mot forsøk med sommerstenging.

Samtidig skjemmes vi ikke for at vi krever god medvirkning og en realistisk tidsramme for gjennomføring, selv også når det er snakk om midlertidige tiltak. Snarere tvert imot. Vi mener det er en forutsetning for at også midlertidige tiltak skal bli bra.

I denne saken synes vi MDG har tatt for lett på medvirkning som demokratisk prinsipp. Og ikke minst mener vi de undervurderer hvor viktig det er for et best mulig resultat at nabolag, lokalt næringsliv og andre lokale aktører må være involvert fra starten av og informert i god tid.

At det neppe vil bli gjennomført en så omfattende stenging som det MDG ber om allerede nå i sommer, sier i seg selv mye.

Forutsetning for god lokal klima- og miljøpolitikk

Er det en ting alle bør ha lært av arbeidet med bilfritt byliv i sentrum, så er det at suksessfaktoren er at vi bruker den tida som trengs.

Vi gjør klimapolitikken en lokal bjørnetjeneste dersom vi ikke sørger for forankring i folks hverdag, og inviterer folk til å delta utforminga av de konkrete tiltakene.

Ambisiøst ja takk, men også grundig, skikkelig og med involvering av folk som bor her. Det er ikke en motsetning, men en forutsetning for den grønne utviklinga vi jobber sammen for.

Powered by Labrador CMS