Kulturbyråd Samy Omar Gamal (SV) sier han vil følge opp avsløringen om at barn av toppledere ved Munchmuseet ble ansatt i ulike stillinger.

Reagerer på at Munch-toppers barn ble ansatt ved museet : - Skal utrede omfang og type stillinger, sier kulturbyråden

Kommunerevisjonens avsløring av at Munchmuseet ga jobber til direktørens og avdelingsdirektørers barn behandles av bystyrets kontrollutvalg denne uken. Nå sier kulturbyråd Samy Omar Gamal (SV) at forholdene må undersøkes.

Publisert

Ifølge Kommunerevisjonen mente den daværende direktøren ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, at praksisen med å ansette barn av ledere og ansatte i sommerjobber og midlertidige stillinger hadde vært grei og ikke i konflikt med regelverket.

Det mener imildertid ikke Kommunerevisjonen, som retter skarp kritikk mot ansettelsene av "leder-barna".

— Svak bevissthet om regler

— Praksisen innebærer etter Kommunerevisjonens oppfatning svak bevissthet om reglene om habilitet og avledet inhabilitet, heter det i et notat til bystyrets kontrollutvalg.

Ifølge rapporten skal ansettelsene av "leder-barna" ha blitt diskutert på høyeste nivå ved Munchmuseet.

I undersøkelsesperioden (fram til og med august 2022) hadde de aktuelle sju personene, som alle var barn av ledere ved Munchmuseet, fått utbetalt mellom 23.000 og 163.000 kroner i lønn hver totalt, i snitt 91.200 kroner.

Tre av de sju hadde i tillegg hatt lønnsinntekt fra museet i ett eller flere år i perioden 2015–2018, viser Kommunerevisjonens undersøkelse.

— Konkluderte med at det ikke var et problem

— Administrasjonsdirektøren opplyste at han drøftet med direktøren om det var noen utfordringer at direktørens barn fikk jobb i butikken. De konkluderte med at det ikke var noe problem, i og med at de selv ikke hadde noe med ansettelsene å gjøre, skriver Kommunerevisjonen.

Stein Olav Henrichsen ledet arbeidet med å flytte Munchmuseet fra Tøyen til Bjrøvika.

Undersøkelsen Kommunerevisjonen har foretatt er et ledd i arbeidet med å forebygge misligheter og korrupsjon ved Munchmuseet, og ble gjort i perioden fra 2019 til første halvår i fjor.

— Administrasjonsdirektøren understreket at han så det som viktig at de som ble ansatt i sommerjobber eller andre midlertidige engasjementer, ikke var barn av den som håndterte ansettelsen, heter det i rapporten.

Får store gavesummer utenfra

Munchmuseet forvalter en av verdens mest kjente kunstsamlinger og er kommunens største enkeltsatsing innen kulturfeltet. Siden 2010 har museet vært organisert som en etat under kulturbyråden.

Dermed var Stein Olav Henrichsen å anse som en etatsdirektør, som skal følge de samme reglene for habilitet som alle andre ledere i Oslo kommune. Likevel skiller museet seg kraftig fra andre kommunale etater.

I undersøkelsesperioden hadde de aktuelle sju personene, som alle var barn av ledere ved Munchmuseet, fått utbetalt mellom 23.000 og 163.000 kroner i lønn hver totalt, i snitt 91.200 kroner.

Blant annet skiller museet seg fra andre kommunale etater ved at det gis store gavesummer årlig til den verdenskjente kunstsamlingen, som nå er samlet i nybygget i Bjørvika. Noe som ytterligere øker faren for korrupsjon, misligheter og inhabilitet.

— Samlet for årene 2019–2021 utgjorde sponsorinntekter, gaver, gaveforsterkninger og tilskudd til Munchmuseet nær 72,8 millioner kroner, skriver Kommunerevisjonen.

Kulturbyråd vil følge opp ansettelsene

Tirsdag denne uken behandler bystyrets kontrollutvalg rapporten om Munchmuseet. Men allerede før den behandlingen har den ansvarlige byråden, kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV), uttalt seg om de midlertidige ansettelsene.

— Når det gjelder etatens praksis knyttet til at etatsdirektør og avdelingsledere har ansatt egne barn, vil etaten følges opp gjennom en utredning av type stillinger, omfang med videre. Samt etterfølgende forhold knyttet til til dette forholdet, skriver kulturbyråden.

I en epost datert 5. januar, som er vedlagt Kommunerevisjonens rapport, uttaler ikke Stein Olav Henrichsen seg direkte om ansettelsene av "leder-barna".

Men han mener det i hans tid som direktør ble gjort mye for å forebygge misligheter, korrupsjon og inhabilitet.

— Ingen har forsøkt å berike seg

— Det er bevisst jobbet aktivt, seriøst og målrettet for å utvikle kunnskap, forståelse og høy bevissthet i organisasjonen for å forebygge interessekonflikter, misligheter og korrupsjon, skriver Henrichsen i eposten.

— Jeg har ikke opplevd i min tid at noen av museets ledere eller ansatte har forsøkt å berike seg eller oppnå fordeler gjennom alle de relasjonene og aktivitetene museet gjennomførte, skriver den tidligere direktøren ved Munchmuseet.

— Med unntak av habilitetskonflikter som forelå i museet da jeg overtok, og som det måtte ryddes opp i, har jeg ikke opplevd at noen har handlet med egen vinning som hensikt, heter det i eposten fra Henrichsen.

* Les hele rapporten fra Kommunerevisjonen, samt svarene fra Stein Olav Henrichsen og kulturbyråd Omar Samy Gamal ved å klikke HER.

Powered by Labrador CMS