Sørenga har på kort tid blitt et favorittsted for unge Oslo-borgere.

Svømmeferdighetene er et symbol på den delte byen. – Å svømme kan få reelle konsekvenser for liv og død

Det er grunn til å anta at andelen 10-åringer som ikke kan, eller er dårlige til å svømme, er bosatt i bydeler øst eller syd i Oslo.

Publisert

— Mange barn og unge i Oslo øst og sør har manglende svømmeferdigheter. Skal du lære deg å svømme nytter det ikke med noen få timer i løpet av skolegangen, det krever mengdetrening. Dessverre er det alt for få timer med obligatorisk svømmeundervisning i skolen, sier Stian Amadeus Antonsen, bydelspolitiker for SV i bydel Gamle Oslo.

Noe av utfordringen ligger i at en del foreldre øst og sør i Oslo selv ikke kan svømme. Det finnes svømmekurs man kan melde seg på, men mange foreldre har ikke råd til å sende barna på slike kurs.

Det kan få fatale konsekvenser, og i juni måned alene druknet 15 personer i landet.

— Sukkerbiten må forbli et friområde

— Det trengs et langt større krafttak fra myndigheter og frivillige aktører, slik at barn og unge blir rusta til å kunne svømme og deretter kunne delta i flere aktiviteter på vannet, sier han.

Han nevner kajakkpadling og utbygging av en badstueflåte som eksempler på hvilke muligheter fjordbyen tilbyr - for dem som kan svømme.

F.v. Hussein Awad Nuur, Stian Amadeus Antonsen og Marian Hussein er alle bekymret for svømmeferdigheten til de unge i Oslo.

Antonsen understreker at fjordbyen er gratis og tilgjengelig for alle. Byen vokser, så behovet for flere bade og rekreasjonssteder vil øke, spesielt for alle som bor trangt i byen. Han er opptatt av å sikre at Sukkerbiten, en av de beste tomtene i hele fjordbyen, forblir et friområde.

Lokalpolitikeren mener Sukkerbiten kan være en plattform for fjordaktiviteter, hvor frivillige lag og foreninger sammen med skolene i indre øst kan bidra til å øke kunnskapen og ferdighetene som trengs til havs.

— Nei, jeg kan ikke svømme, sier Hussein Awad Nuur når VårtOslo spør fem-barnsfaren fra Tøyen om hvordan det står til med svømmeferdighetene.

Svømmeferdighetene viser den delte byen

Nuur forteller at av hans barn, som er mellom 5 og 13 år, har de tre eldste gjennomgått svømmeundervisning på skolen, men de er ikke trygge i vannet. De to yngste har ikke komme så langt at de har begynt med svømming ennå.

— Jeg tar med barna ned til havna, men jeg er redd for at de skal falle i sjøen. Hvem skal redde dem, spør han.

Han er nysgjerrig på hva det koster å melde barna på kurs, men lurer samtidig på hvor disse kursene avholdes. Akkurat nå er jo Tøyenbadet stengt, og det midlertidige bassenget som skulle komme ved siden av Botanisk hage lar vente på seg.

Langt fra alle ungdommer i Oslo kan svømme - og blir derfor ekskludert fra mange av de mulighetene fjordbyen tilbyr.

Marian Hussein er engasjert i denne tematikken som rammer minoritetsbarn spesielt hardt. Hun er leder i SVs inkluderingsutvalg, og har mener skolen er med på å opprettholde forskjellene mellom elevene.

—Til tross for at det i opplæringsplanen står at skolen skal sikre elevene svømmeundervisning legges altfor mye på de foresatte. Poenget med enhetsskolen er å utjevne disse forskjellene, men det skjer ikke i praksis, sier Hussein.

Hun understreker at svømmeferdighetene er et symbol på den delte byen, hvor de bemidlede kan kjøpe seg den ekstraundervisningen som trengs for å bli svømmedyktig.

—Det får reelle konsekvenser for liv og død, og derfor må vi få et krafttak for svømmeopplæring for alle, avslutter hun.

Skral svømmeopplæring i Osloskolen

Ifølge tall VårtOslo har innhentet, viser Kommunerevisjonen i en rapport fra 2018 at Osloskolene er pålagt å gi elevene totalt 20 timer svømmeopplæring fra 1. til 5. trinn. Halvparten av disse timene skal gjennomføres mellom 1. og 4. trinn.

Til sammenligning har barna på Island lovfestet rett til 20 timer svømmeundervisning hvert eneste skoleår. I Norge er 50 prosent av av 10-åringene sikre svømmere, på Island var tallet ved siste måling 98 prosent.

Rapporten viser også at ved 29 Oslo-skoler var andelen som ikke kunne svømme minst 200 meter etter 4. trinn, skoleåret 2016/2017, høyere enn 50 prosent. Ved elleve ordinære skoler var andelen høyere enn 70 prosent.

Det er grunn til å anta at andelen 10-åringer som ikke kan, eller er dårlige til å svømme, er bosatt i bydeler øst eller syd i Oslo.

Grunnet korona-pandemien ble svømmeundervisningen avkortet når samfunnet stengte ned.

VårtOslo har kontaktet både byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, samt utdanningsetaten, sistnevnte sendte oss følgende svar på e-post:

Minstekrav til svømmeopplæring

Nasjonalt ligger kravene til svømmeopplæring i læreplanen i kroppsøving, svømming er omtalt etter 2., 4., 7. og 10. trinn. I Oslo skal alle elever ha 20 obligatoriske timer svømming, fordelt på. 3. og 4. trinn, og vi har lagt til rette for at skolene kan tilby svømming på badene til og med ungdomstrinnet. Vi gir også ekstra kurs til elever som ikke kan svømme etter 4. trinn. På 9. trinn gjennomføres kurset Livredning på åpent vann i regi av Oslo Sjøskole.

Kartlegging av svømmeferdigheter

De nyeste tallene vi har, er for skoleåret 2018/2019, da 65 prosent av elevene på 4. trinn besto øvelsen i svømmedyktighet. Vi har dessverre ikke resultater per bydel og tallene for skoleåret 2019/2020 er ikke klare.

Definisjonen på svømmedyktighet var: Eleven skal kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Før 2018 ble resultatene registrert som enten "kan ikke svømme", "kan svømme maks ca. 25 m" og "kan svømme ca. 200 m eller mer". Andel elever som kunne svømme ca. 200 m fordelt på bydel var da slik:

Andel elever som kan svømme ca. 200 m eller mer pr./bydel kan sees i illustrasjonen under:

Tabellen viser store variasjoner. Både mellom de ulike bydelene og fra år til år.

Tapt svømmeundervisning

Noen skoler hadde mye svømmeundervisning før jul forrige skoleår, mens andre har lagt størstedelen av opplæringen til våren, og dermed gått glipp av mer. Det kan være vanskelig å få tatt igjen den tapte undervisningen innenfor rammene av skoledagen og ut fra bassengkapasiteten i Oslo.

Derfor oppfordrer vi skolene til å være kreative og drive med vanntilvenning og svømming utendørs, både i ferskvann og sjø. De fleste skolene har også mulighet til å gi ekstra opplæring til elever i tiden de allerede har fått tildelt i basseng. Samarbeidet med bydel og foresatte er også viktig.

Powered by Labrador CMS