Mats Kvaløy-Bjørbekk (Ap) og de andre lokalpolitikerne i bydel Gamle Oslo vil gjøre det lettere for bydelens innbyggere å væe med på å utvikle bydelen helhetlig.

Bydelspolitiker Mats (Ap) vil gi beboerne mer å si når framtidens Gamle Oslo skal formes

I dag planlegges bydel Gamle Oslo bit for bit. Nå vil politikerne gi innbSyggerne en mulighet til å skape en bedre helhet. — Beboerne skal spille inn hva de ønsker seg, sier Mats Kvaløy-Bjørbekk (Ap).

Publisert

— I dag har det blitt sånn at vi i bydelsutvalget løpende spiller inn til kommunen ønsker om utbedringer av en veistubb her og oppgradering av en park der. Vi behandler enkeltbehov løsrevet og uten at vi forholder oss til når budsjetter og tiltaksplaner blir satt i de kommunale etatene. Det vil vi nå gjøre noe med, sier leder av byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Mats Kvaløy-Bjørbekk (Ap), til VårtOslo.

Som et ledd i arbeidet med å forsøke å få til en mer helhetlig bydelsutvikling og en bedre medvirkning fra bydelens innbyggere, skal bydelsutvalget i midten av juni behandle et forslag fra bydelsadministrasjonen til hvordan dette kan gjøres bedre.

Gjennomgang annenhvert år

— Målet er, ikke minst, å sikre en bedre og mindre tilfeldig medvirkning fra bydelens innbyggere. Vi ønsker en fast prosess annethvert år, med et tydelig løp, som skal munne ut i at vi som bydelsutvalg gjør prioriteringer på bakgrunn av ønsker og behov fra folk som bor i Gamle Oslo, slår lokalpolitikeren fast.

Forslaget om en satsing på medvirkning kom opprinnelig fra Gamle Oslo Arbeiderparti, og har etter hvert fått bred tilslutning fra bydelsutvalgets partier.

Området rundt Olafiagangen på Grønland er et av områdene bydelspolitikerne i bydel Gamle Oslo nå vil utvikle bedre i framtiden i samarbeid med bydelens innbyggere.

— Vi ser for oss at den nye ordningen, i mye større grad enn i dag, vil bli en helheltlig tenking fra oss om forbedringer i nærmiljø, framkommelighet og trafikksikkerhet. I framtiden vil vi, etter ønsker fra de som bor i bydelen, sende inn samlede og prioriterte innspill til bymiljøetaten om hva vi ønsker og trenger, forteller Kvaløy-Bjørbekk.

Første prioiteringsliste skal lages i løpet av neste år og sendes inn i starten av 2023.

— Vil gi bedre innbyggermedvirkning

— Vi som bor i bydelen er de som klarest ser hvor skoen trykker og hva vi ønsker oss av utbedringer i nærmiljøet. Derfor er det viktig for meg at vi gjør alt vi kan for at flere kommer til og får sin stemme hørt, sier Kvaløy-Bjørbekk.

Og til dem som eventuelt ikke har trua på en bedring, har han en oppfordring.

— Føler du at du eller dere som beboere ikke blir hørt, anbefale jeg dere å ta kontakt. Jeg skal love at jeg skal lytte til det dere har å si, konstaterer lederen av Gamle Oslos byutviklingskomite.

Powered by Labrador CMS