Alle politikere har ønsket fritidstilbud for barn og unge i den gamle presteboligen. Men krangel og uenighet i kommunen har skapt trøbbel. Foto: Trond Løkke

Etter årevis med krangel kan den tomme presteboligen i Stensparken endelig bli fritidsklubb

I snart ti år har den gamle presteboligen i Stensparken stått tom. Men nå ser det ut til å bli en løsning etter at bydelene Frogner og St. Hanshaugen går sammen i et spleiselag.

Publisert

Høsten 2017 foreslo det rødgrønne byrådet å bruke 26 millioner kroner på å pusse opp den gamle presteboligen i Stensparken. Planen var å åpne et ungdomshus i bydel St. Hanshaugen i det flotte, men forfalne bygget.

Men det ble med planene. Årsaken var at oppstod uenighet om husleie mellom bydelen og det kommunale foretaket Omsorgsbygg, som forvalter eiendommen på vegne av Oslo kommune.

Krevde dobbel leie

Det kommunale foretaket ville plutselig ha dobbel leie, i forhold til hva det tidligere var inngått avtale om. Dette førte til at bydelsutvalget mente bydel St. Hanshaugen ikke hadde nok penger til å inngå leieavtalen.

I et siste forsøk på å få realisert drømmen om et fritidstilbud for barn og unge i den gamle presteboligen kom Høyre-politiker og BU-leder i Frogner, Jens J. Lie, opp med ideen om et spleiselag mellom to bydeler.

—  Vi er på tilbudssiden vi, og ungdommene ser jo ikke bydelsgrensa, sa Jens J. Lie (H) til VårtOslo i fjor.

Nå ser det ut til at Høyre-politikerens forslag om spleiselag redder ungdomshuset. Søndag kunne NRK melde at bygget om et år forhåpentligvis kan tas i bruk som ungdomshus.

Kan stå klart våren 2021

Omsorgsbygg er nå i ferd med å skaffe entreprenør til oppussingen, og det er forventet at arbeidene kan starte i månedsskiftet april/mai. Holder denne tidsplanen kan klubben stå klar i begynnelsen av mai 2021.

Jens J. Lie (H) kan endelig smile der han står på balkongen i den gamle presteboligen. Det var hans idé at et spleiselag mellom bydelene kunne realisere planene om et ungdomshus. Foto: Émilie Pascale

— Endelig ser det ut til at vi kan få realisert ungdomshuset i Stensparken. Bydelsutvalgene både i Frogner og St. Hanshaugen er innstilt på å få dette samarbeidet til å fungere godt, sier kommunikasjonsrådgiver i bydel St. Hanshaugen, Christine Thune til VårtOslo.

Hun understreker at samarbeidet om huset og planene for dets innhold foreløpig ikke er formalisert.

Har redusert husleie

— Administrativt er vi nå helt i startfasen med dialog om et samarbeid om, og ser frem til å se nærmere på de gode mulighetene dette kan gi ungdom i begge bydelene, sier Thune.

— Ungdommen kjenner ikke grensene. Når du går gatelangs her i bydelen er det ofte vanskelig å vite hvilken bydel du befinner deg i. Derfor er det veldig hyggelig å kunne bidra til at også andre enn vår egne ungdommer kan benytte seg av våre tilbud, mener Christine Thune.

Ved siden av det varslede samarbeidet med bydel Frogner rundt driften av klubben, er en redusert husleie mye av årsaken til at flokene rundt ungdomsklubben ser ut til å løse seg.

— I januar fikk vi ny beregning av husleie for lokalene fra omsorgsbygg. Husleiea er nå 1,7 millioner kroner per år, mot tidligere 2,4 millioner. Det er godt nytt i denne saken, påpeker Thune.

— Politisk enighet i begge bydeler

For at tilbudet skal bli en realitet fra neste vår, må det nå bindende vedtak på plass hos bydelsutvalgene i begge bydeler. Dette for å sikre finansieringen av tilbudet.

Et slikt vedtak vil høyst sansynlig komme i løpet av høstens utarbeidelse av bydelenes budsjetter, da det poltiske flertallet i begge bydeler er innstilt på å få et slikt tilbud opp å gå.

— Politisk er vi enige bydelene i mellom om å kjøre på. Nå er det opp til adminstrasjonen i hver enkelt bydel å bli enige om hvordan dette skal gjøres. Det skal virkelig bli godt å kunne åpne dette ungdomstilbudet, sier leder for bydelsutvalget i bydel Frogner, Jens J. Lie.

Powered by Labrador CMS