— Ledighetsøkningen må sees i sammenheng med den varslede sosiale nedstengningen av byen, sier Oslos Nav-direktør Sonja Skinnarland.

Koronatiltakene rammer hardt: For første gang siden april øker arbeidsledigheten i Oslo igjen

Unge rammes hardest av økt ledighet i Oslo, viser nye tall. — Økningen er den samme som vi så i mars, hvor flere sentrumsbydeler ble rammet hardt av koronatiltakene, sier Oslos Nav-direktør Sonja Skinnarland.

Publisert

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,0 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,6 og 2,6 prosent, viser tall fra Nav Oslo.

— For første gang siden 21. april øker arbeidsledigheten i Oslo igjen. Ledighetsøkningen må sees i sammenheng med den varslede sosiale nedstengningen av byen, sier Oslos Nav-direktør Sonja Skinnarland.

Nesten all ny ledighet i én sektor

Per 10. november er 32.133 personer i Oslo er registrert som helt ledige eller delvis ledige. Det er en økning på 1.341 personer siste uken. Antallet helt ledige har økt med 1.208 personer og utgjør nå 19 916, mens antall delvis ledige har økt med 133 personer og utgjør nå 12 217.

— Det er spesielt innen reiseliv og transport at vi ser en stor økning i antallet helt ledige, som i hovedsak skyldes permitteringer, opplyser Skinnarland.

Økningen skyldes i hovedsak økning i antall ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport, som har en økning på 1.024 helt ledige og 147 delvis ledige sammenlignet med forrige uke.

Det vil si at det fortsatt er flest helt eller delvis ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 7.656 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 4 319 personer, butikk- og salgsarbeid med 3.288 personer og kontorarbeid med 2.857 personer, skriver Nav Oslo.

— Flest unge som blir arbeidsledige

— Ledighetsveksten nå er størst blant de unge, og i sentrumsbydelene bor det mange unge folk. Reiseliv og transport er en næring med mange unge arbeidstakere, og dette er næringen med flest permitterte så langt, forteller Skinnarland.

Flere av bydelene som har høy koronasmitte har også høy arbeidsledighet, viser Nav-grafikken.
  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,5 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Alna og Stovner med henholdsvis 6,2 og 6,1 prosent.
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 2,9 og 3,0 prosent.
  • Bydel Alna og Gamle Oslo har høyest delvis ledighet med 3,5 prosent.
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker og Vestre Aker med henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent.

Antallet permitterte økte også kraftig

Av de 32.133 helt og delvis ledige er 12.189 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 1.081 personer sammenlignet med utgangen av oktober.

5.956 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6.229 av de permitterte er registrert som delvis ledig. Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4.462 personer. Deretter følger serviceyrker, butikk- og salgsarbeid og kontorarbeid med henholdsvis 1.484, 1.101 og 1.067, opplyser Nav Oslo.

Noen nøkkeltall for permitterte i bydelene:

  • Frogner og Grorud er bydelene med størst andel permitterte med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Gamle Oslo med 3,6 prosent.
  • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 1,9 prosent, fulgt av Østensjø med 2,2 prosent.
Powered by Labrador CMS