Sota-kiosken har vært utsatt for fire tilfelles av sannsynligvis brannpåsetting, bare i vinter. Foto: Vegard Velle

Sota-kiosken på Vålerenga kan bli flyttet snart. Og det er slett ikke sikkert at den kommer tilbake til Sotahjørnet

Det kan virke som plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har gjort en helomvending og gått fra å støtte naboenes ønske om å la Sota-kiosken stå, til å støtte OBOS' ønske om å fjerne den.

Publisert

– Nå kan ting skje veldig fort med Sota-kiosken: Den kan bli demontert og kjørt bort til et lager i løpet av kort tid. Vi sender i kveld nok en henvendelse til plan- og bygningsetaten og etterspør den faglige begrunnelsen til at de vil anbefale et slikt vedtak. Vi sender også en ny henvendelse til bydelens politikere om å støtte oss i at Sota-kiosken må bevares på stedet den har stått i hundre år, sier Hege Stensrud Høsøien i Facebook-gruppa «La Sotakiosken leve!»

En flytting av Sota-kiosken utløser stort engasjement i nærmiljøet på Vålerenga, som følger saken med argusøyne.

Sota-kiosken

  • 1922 ble det byggemeldt oppføring av en kiosk på eiendommen.
  • I kiosken ble det solgt frukt og tobakk. Kiosken tok etter hvert imot tøy til rens, var pølsebod og grønnsaksbutikk.
  • Bygningen har i de senere årene stått tom og bærer preg av manglende vedlikehold.
  • Kiosken har likevel hatt betydning som et symbol- og identitetsskapende element på Vålerenga.

Vanskjøtsel

Etter fire branntilfeller i løpet av de siste ukene, sannsynligvis påsatte, har fremtiden til den verneverdige kiosken i Etterstadgata 2 igjen blitt løftet opp i dagen.

Beboerforeningen «La Sota-kiosken leve på Vålerenga» mener eieren OBOS har vanskjøttet kiosken i en lengre periode.

Sota-kiosken har overlevd fire branner denne vinteren. Her fra siste utrykning. Foto: Hege Stensrud Høsøien

Beboerforeningen ber bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo etterspørre dokumentasjon av det faglige grunnlaget for beslutningen om at kiosken bør «nødflyttes» og rehabiliteres på et annet sted enn den står i dag.

Støttes av lokalpolitikerne

I onsdagens møte i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo, behandlet lokalpolitikerne Sota-kiosken. Byutviklingskomiteen gikk enstemmig inn for at kiosken skal tas vare på der den står i dag.

Les også: Brannvesenet holder vakt ved Sotahjørnet etter flere branner i den gamle kiosken

I vedtaket etterspør bydelsutvalget en begrunnelse for at kiosken skal måtte tas ned eller flyttes for å rehabiliteres. De krever også at den settes tilbake på samme sted hvis den må tas ned eller flyttes.

OBOS vil flytte kiosken

OBOS på sin side er klare på at de ønsker å flytte kiosken permanent fra dagens beliggenhet. De sier at de kan ta vare på kiosken, gitt at den flyttes, og foreslår å sette den på det nye torget som skal etableres mot Strømsveien. Altså bak murbygget i Etterstadgata 6.

– OBOS er opptatt av å ta vare på kiosken for å kunne restaurere denne og sette den på et nytt sted i lokalmiljøet, skriver boligbyggelaget i en pressemelding til VårtOslo.

– Vi er enige med myndighetene om å flytte kiosken til et lager så snart det lar seg gjøre. Nå venter vi på de nødvendige tillatelsene før vi iverksetter. Vi håper disse kommer raskt, sier OBOS.

Boligbyggelaget er åpne på at de har andre planer for tomten hvor Sota-kiosken står i dag. I en mail til plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, sier OBOS-direktør Geir Graff-Kallevåg at boligbyggelaget «ønsker å utvikle boliger i Etterstadgata 2-6», altså der Sota-kiosken står.

På denne tomten og bakover ønsker OBOS å bygge boligblokker. Foto: André Kjernsli

OBOS får støtte fra kommunen

Forslaget om flytting får støtte fra Byantikvaren og plan- og bygningsetaten, viser det seg i et brev fra Byantikvaren til OBOS, datert 28. januar: «Byantikvaren anbefaler at kiosken settes i stand og bevares som et historiefortellende element. Byantikvaren er åpen for at kiosken kan gis en ny plassering».

Byantikvar Janne Wilberg gikk inn for å beholde den Sota-kiosken på Sotahjørnet, men ser ut til å ha snudd. Foto: Byantikvaren

Videre står det i brevet: «Byantikvaren støttet derfor plan- og bygningsetatens planforslag, som forutsetter kiosken flyttet og restaurert i tilknytning til et nytt torgareal ut mot Strømsveien».

Helomvending

Det kan dermed virke som om plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i løpet av kort tid har snudd tvert om og skiftet standpunkt i saken.

For den 19. januar, samme dag som Sota-kiosken brenner for fjerde gang i vinter, skriver Byantikvar Janne Wilberg følgende på Facebook-siden til Byantikvaren: «Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren går sammen om å redde kiosken. Den skal flyttes til et tørt sted for å tørke opp og bli restaurert. Deretter skal den komme tilbake.»

Byantikvar Janne Wilberg er tydelig opprørt over at Sota-kiosken brenner nok en gang. Skjermdump fra Facebook

Byantikvaren er også tydelig på at stedet den skal komme tilbake til er Sotahjørnet.

Byantikvaren forteller tydelig hvor de mener Sota-kiosken skal stå. Skjermdump fra Facebook
Powered by Labrador CMS