Byrådet kan bli nødt til å rive klubbhuset på Dælenga for å få plass til en ny flerbrukshall. Foto: Wikimedia Commons

Byrådet vil bygge flerbrukshall på Dælenenga. — En stor dag for idretten på Grünerløkka

Publisert

Etter over 20 års tautrekking, går nå byrådet sannsynligvis inn for å trosse verneanbefalingen fra byantikvaren og starte byggingen av flerbrukshall på Dælenenga.

Moderne flerbrukshaller har de siste årene vokst fram som paddehatter rundt om i Oslo by. Bare indre by, hvor behovet er aller størst, har ikke fått være med på utviklingen.

I bydel Grünerløkka har idretten i over 20 år ønsket seg en flerbrukshall. Nå er drømmen på vei til å bli realitet.

I full gang med planleggingen

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, varslet, etter maktovertagelsen i 2015, en stor satsing for å bedre treningsforholdene for barn og unge i indre by.

Først ble flerbrukshallen på Vahl skole tatt i bruk, så ble prosjektet for en flerbrukshall på Tøyen ferdigfinansiert.

I nærmeste framtid kommer byrådets planforslag for Dælenga hvor byrådet tar stilling til hva slags løsning som skal velges for ny flerbrukshall.

Utreder ny hall

— Etter at vi fikk penger til et forprosjekt under vårens budsjettbehandling, er vi klare til å sette i gang prosjekteringen så snart reguleringen er ferdig, forteller byråden.

Forprosjektet skal utrede alle sider ved byggingen av en ny hall og må på plass før endelig vedtak om bygging fattes. Dette vil komme til politisk behandling i bystyret når det er ferdigstilt.

Prosjektet er foreløpig ikke startet opp. Kommunikasjonssjef for byggeprosjekter i kultur- og idrettsbygg, Ingunn Olsen, bekrefter overfor VårtOslo at prosjektet vil starte så raskt de får en bestilling fra bymiljøetaten.

— En stor dag for idretten i bydelen

Helt siden 1999 har leder for idrettens samarbeidsutvalg i bydelen, Torgny Hasås, jobbet for å få bygget en slik flerbrukshall. Nå håper han at idrettens behov endelig blir tatt på alvor.

— Dette er utrolig gode nyheter for bydelen. Vi har ventet alt for lenge på oppføringen av en slik hall. Nå håper jeg vi kan se en ny hall stå ferdig i løpet av fem års tid, sier han til VårtOslo.

— Dette er en gledens dag for idretten på Grünerløkka, sier lederen for idrettens samarbeidsutvalg i bydelen, Torgny Hasås. Foto: Facebook

Han vil likevel ikke ta noe på forskudd.

— Jeg har alt for mange ganger sett drømmene våre bli knust i denne saken. Jeg våger derfor ikke helt å juble før det endelige utbyggingsvedtaket er gjort i bystyret, sier han.

Hasås er nå svært spent på hva som blir utfallet av forprosjektet og den etterfølgende planprosessen.

— Det skal bli spennende å se hvilken løsning bystyret faller ned på her. Det er gledelig å høre at byrådet signaliserer at de kan komme til å rive det gamle klubbhuset, sier han.

Ny hall, nytt løft

Grünerløkka har tradisjonelt vært en av bydelene i hovedstaden med dårligst dekning av banetilbud til trening og kamper. Spesielt området rundt Dælenenga har stått på stedet hvil.

Hasås er sikker på at den nye hallen vil gi et sårt tiltrengt løft til idrettslivet i området.

— Med tre skoler i området, som har gamle og dårlige gymsaler, vil denne hallen skape en helt ny hverdag for kroppsøvingsundervisningen i nærområdet. Også håndballen, som ikke har hatt muligheter til noen større rekruttering på grunn av mangelen på treningssteder, vil kunne få et oppsving, tror han.

Den lokale idrettslederen ble engasjert i ønsket om å bygge en flerbrukshall på Dælenenga i forbindelse med at hans egne barn opplevde vanskelige treningsmuligheter for nesten 20 år siden. Han har fulgt debatten fra start til slutt og ingen ting forundrer han lenger.

— Jeg håpet på en hall til ungene mine. Nå ser det ut til at det blir barnebarna i stedet, sier han.

Også kampsporten jubler

Det er ikke bare de store idrettene, fotball og håndball, som lenge har ønsket seg en flerbrukshall på Dælenenga. Også kampsportutøverne i Sportsklubben 09 er godt fornøyde med at det endelig blir fremdrift i saken.

— Dette er veldig gode nyheter for oss, men uansett om bystyret går i mot byantikvaren, vil det ta tid før en slik hall kan komme på plass, sier Håvard Solli Bergheini Sportsklubben 09.

Håvard Olli Bergheim i Sportsklubben 09 er svært fornøyd med at det går mot bygging av flerbrukshall på Dælenenga. Foto: Privat

Han understreker, i likhet med Hasås, at han ikke vil ta noe på forskudd.

— Debatten rundt Dælenenga har vært langvarig, så jeg vil ikke juble for høyt før det foreligger et endelig vedtak. Samtidig forventer vi at bystyret avklarer et midlertidig oppholdssted for klubben mens bygging pågår, påpeker han.

Sinket av byantikvaren

Hovedårsaken til at det har tatt hele 20 år å etablere en flerbrukshall, er byantikvarens fredning av stadions gamle klubbhus.

Byantikvar Janne Wilberg har uttalt seg svært kritisk når det gjelder en eventuell riving. Hun mener klubbhuset er verdt å ta vare på da dette er det siste minnet over "folkeidrettsanlegg" som er igjen i byen.

Etter flere meklingsrunder hos fylkesmannen vurderer byrådet nå seriøst å se bort fra byantikvarens verneønsker. De vil nå rive det gamle klubbhuset for å få plass til en ny og moderne hall.

— Vi ser at det kan bli nødvendig å rive det gamle klubbhuset for å få på plass en ny og moderne hall, og det skal vi ta stilling til når vi legger frem reguleringen, konstaterer Rina Mariann Hansen.

Håper verneinteressene innser nederlag

Planforslaget byrådet nå jobber med er langt fra ferdig og mye kan skje på veien. I verste fall vil planene, om de blir vedtatt, kunne bli anket inn for kommunaldepartementet.

—  Jeg håper nå at byantikvaren og riksantikvaren trekker sin innsigelse og ikke fortsetter å kjempe for en tapt sak, sier Hasås.

Powered by Labrador CMS