Morten Stige og Hanna Marcussen vil gjerne ha innspill på hva vi bør bevare for ettertiden i Oslo. Foto: André Kjernsli
Morten Stige og Hanna Marcussen vil gjerne ha innspill på hva vi bør bevare for ettertiden i Oslo. Foto: André Kjernsli

Hvilken del av historiske Oslo bør bevares? I morgen åpner kommunen for innspill til en ny kulturminnemelding

– Vi må ivareta identiteten og historien vår. Godt samspill mellom gammelt og nytt er en nøkkel til god byutvikling, sier byråd Hanna Marcussen.

Publisert

Dagens kulturminnemelding er 15 år gammel, og nå skal den fornyes. I morgen arrangerer byråd for byutvikling og Byantikvaren en høringskonferanse på Chat Noir hvor de ber om konkrete forslag og ideer rundt ivaretakelse av kulturminner over hele Oslo, inkludert marka og fjorden.

– I en tid hvor Oslo utvikler seg og vokser raskt, er det nødvendig med en konkret strategi å styre etter, slik at vi klarer å ta vare på gode kulturminner og bykvaliteter, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Bruk er beste vern

Hun ønsker å få innspill både fra folk flest og profesjonelle, slik at grunnlaget for en ny kulturminnemelding blir best mulig.

– Kulturminnene har en viktig rolle i det grønne skiftet. Bruk er ofte det beste vern, og bruk av eldre bygg er ressurseffektivt og miljøvennlig. Her er det vinn-vinn mellom bevaring og miljø, sier Marcussen.

Jo tidligere forslag og ideer blir presentert, jo enklere er det å ta hensyn til dem i det videre arbeidet, ifølge Marcussen.

Sentralen fremheves som et godt eksempel på et gammelt bygg som blir tatt godt vare på gjennom bruk. Foto: André Kjernsli
Sentralen fremheves som et godt eksempel på et gammelt bygg som blir tatt godt vare på gjennom bruk. Foto: André Kjernsli

Meldingens innhold

Høringen skal gi innspill til meldingens fem hovedtemaer:

  • Kulturminnenes rolle i Oslo. Hvordan kan historiske bygninger, anlegg, arkeologi og kulturlandskap bidra til at kunnskap, identitet og verdiskapning styrkes?
  • Hvilke grupper av kulturminner må det satses særlig på? Hva går lett under radaren, men er morgendagens umistelige kulturminner?
  • Kulturminnene som ressurs i det grønne skiftet; hvordan få til gjenbruk og transformasjon der det er mulig?
  • Hva truer kulturminnene og hvordan kan kulturarven i Oslo sikres på en langsiktig måte.
  • Hvordan kan kulturarven formidles på en måte som styrker verdiene og bidrar til vern?

Kulturminner gjør Oslo attraktivt

– Kulturminner utgjør historien til Oslo, som gir kunnskap, forankring og identitetsfølelse. Det gjelder enten det er en gravhaug, et gammelt hus eller en gate. Kulturminnene bidrar også til at Oslo er attraktiv som turistmål, arbeidsplass og bosted, sier avdelingsleder og prosjektleder Morten Stige hos Byantikvaren.

Morten Stige hos Byantikvaren arbeider med den nye strategien for å bevare Oslos kulturminner. Foto: André Kjernsli
Morten Stige hos Byantikvaren arbeider med den nye strategien for å bevare Oslos kulturminner. Foto: André Kjernsli

Kulturminnemeldingen skal legges fram for bystyret i 2019. Folk inviteres til å komme med innspill under oppstartsseminaret, men innspill kan også sendes skriftlig til byantikvaren innen 21. september på postmottak@bya.oslo.kommune.no merket «kulturminnemeldingen».

Stemmer i byutviklingsdebatten

Høringskonferansen foregår på Chat Noir, i Klingenberggata 5, fredag 7. september kl 9-13. Blant innlederne er byråd Hanna E. Marcussen og prosjektleder hos Byantikvaren, Morten Stige.

Ellers presenteres stemmer i byutviklingspolitikken: forfatter Maria Navarro Skaranger, eiendomsutvikler Christian Ringnes og assisterende fylkesdirektør for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune, Christian Hinze Holm.

Powered by Labrador CMS