Den legendariske kiosken på Sotahjørnet på Vålerenga ble forsøkt påtent mandag kveld. Foto: André Kjernsli

Lokalpatrioter på Vålerenga jubler. Bydelspolitikere og byantikvaren vil verne kiosken på Sotahjørnet

Lokale ildsjeler i velforeningen og historielaget på Vålerenga har lenge slåss for å redde kiosken på Sotahjørnet. Nå ser det ut som de kan ha vunnet fram og får vernet den lille bua ved Strømsveien.

Publisert

Sotahjørnet på hjørnet mellom Strømsveien og Etterstadgata har lenge hatt en nesten mytisk klang hos tilhengere av Vålerenga Fotball.

Den gamle kaféen i Strømsveien 51 var i mange år et sentralt samlingssted for klubbens tilhengere og bydelens beboere. Helt fram til den ble lagt ned i 1956. Nå er det eneste minnet fra tidligere tider den lille røde, forfalne kiosken.

OBOS vil rive kiosken

I forbindelse med utbyggingsplaner fra boliggiganten OBOS er det foreslått å rive den nå nedlagte kiosken. Dette er planer bydelens lokalpolitikere sterkt motsetter seg. Under bydelsutvalgets møte i slutten av april fikk forslaget fra Rødt i bydelen, om vern av kiosken, full oppslutning blant politikerne. Også byantikvaren er positiv til å verne det gamle kulturminnet i Strømsveien.

— Dette er en veldig gledelig utvikling i spørsmålet om Sotahjørnets framtid. Vi har lenge ønsket at den gamle kiosken vernes. Nå ser det endelig ut til at vi får medhold for ønsket, sier leder for Vålerenga Vel, Marius Hole Stubberud, til VårtOslo.

Leder for Vålerenga Vel, Marius Hole Stubberud, gleder seg stort over at kiosken på Sotahjørnet nå kan bli vernet. Foto: Privat

Hole understreker at ønsket om vern fra foreningens side ikke er ment å stå i veien for å utvikle området. Men han mener det er viktig å ta vare på det som er igjen av lokalhistorie på stedet.

— For oss er det også viktig å få utviklet et område som lenge har ligget brakk. Vi er derfor glad for at plan- og bygningsetaten har kommet opp med et alternativt planforslag til hva OBOS opprinnelig hadde for området. Dette er et forslag vi støtter, påpeker Stubberud.

— Bydelens sjel og identitet

Ved siden av Vålerenga Vel har historielaget i bydelen også engasjert seg i kampen for å bevare den legendariske kiosken.

— Det er ille å se at OBOS, som hevder å "spille på lag med Vålerenga", ønsker å rasere det lille som er igjen av miljøet rundt det historiske supporter-treffstedet, sier leder av Vålerenga historielag Even Haugseth.

Slik kan det bli seende ut ved hjørnet av Etterstadgata og Strømsveien dersom OBOS får gjennomføre planene ved Sotahjørnet. Illustrasjon: LINK arkitektur

Han er derfor svært fornøyd med at det nå ser ut til å gå mot vern av det som er igjen av det gamle miljøet rundt Sotahjørnet.

— Dette er Vålerenga-supporternes treffsted fra gammelt av, og er et meget spesielt sted for både klubben og Vålerenga som bydel. Dette er bydelens sjel og identitet. Da blir det helt galt å ville fjerne ett så viktig landemerke, mener Haugseth.

— Et historisk minnesmerke

For bydelspolitikerne i bydel Gamle Oslo er det viktig å verne om den gamle kulturen på Vålerenga. Et samlet bydelsutvalg kom dermed med følgende vedtak i sitt møte i april.

—  Vi ønsker at byantikvaren ser på den lille kiosken Sotahjørnet på Vålerenga, og setter i gang tiltak for å få den bevart og restaurert, som det historiske minnesmerket det er. Det var gjennom størstedelen av 1900-tallet et viktig samlingspunkt for befolkningen på Vålerenga og området rundt, i likhet med Kampen kro, som også er bevart, sier bydelspolitikerne i vedtaket.

Lokalpolitikerne ber samtidig om at bystyret, om nødvendig, må vedta utbedringstiltak for eiendommen slik at den kan bevares på en best mulig måte.

Byantikvaren legger opp til bevaring

Til både lokalentusiaster og lokalpolitikeres glede går nå også byantikvaren inn for å verne den legendariske kiosken.

Byantikvar Janne Wilberg går inn for å verne om den gamle kiosken på Sotahjørnet. Foto: Byantikvaren

— Vi ønsker at plan- og bygningsteaten, som har vedtaksmyndighet, eller bystyret, vedtar å verne den gamle kiosken, sier byantikvar Janne Wilberg til VårtOslo.

Byantikvaren forteller at den bygningstekniske tilstanden på kiosken per i dag er såpass dårlig at den, for å kunne vernes, nok må bygges opp på nytt.

— Kiosken ligger inne i planforslaget til OBOS for deres utbygging av Etterstadgata 2-6. Her har plan- og bygningsetaten fremmet et alternativt planforslag som vi støtter. Dette forslaget innebærer at kiosken må flyttes noe fra nåværende beliggenhet, men dette kan vi leve med, sier byantikvar Janne Wilberg.

Powered by Labrador CMS