Oslo bussterminal på Oslo S. Konsepttegning: MAD arkitekter

Bussterminalen skal flyttes til Oslo S. Disse videoene viser to alternative løsninger

Dagens Oslo bussterminal er liten, stygg og forvirrende plassert. Her er to videoer som viser ny terminal på lokk over sporområdet på Oslo S.

Publisert

Nå er det høring på forskjellige nye løsninger for Oslo bussterminal, som i dag ligger i underetasjen av like lite populære Galleri Oslo på Vaterland/Grønland.

Med veksten i antall busspassasjerer vil dagens terminal antageligvis gå tom for plass i årene som kommer. Egentlig ble kapasiteten sprengt for lenge siden.

I tillegg er den upraktisk plassert i forhold til Oslo S. Og det kan være forvirrende å finne frem både fra og til terminalen, som er plassert i en tungt trafikkert og lite fotgjengervennlig betongjungel.

Mange vil si at den heller ikke akkurat er en designperle, for å si det slik. I 2008 ble Galleri Oslo kåret til Oslos styggeste bygg i Aftenposten.

Som MAD arkitekter, som har laget videoene, så fint sier det på sin nettside: "It is well known that the bus terminal in Schweigaardsgate is the grimmest Place in Oslo and literally the low point in the detestable Galleri Oslo."

Dagens monstermur - vi mener Oslo bussterminal. Foto: Bjoertvedt

To alternativer, begge på Oslo S

I tillegg til et forslag om å bevare dagens bussterminal og kanskje måtte bygge på en ny etasje for å ta unna passasjerveksten, som er et alternativ som få ser ut til å støtte, er det to alternativer som gjelder.

Begge går ut på å plassere terminalen på et lokk over sporområdet på Oslo S. Alternativ en nøyer seg med det, slik du ser på bildet under.

Oslo bussterminal, alternativ en.

Aternativ to innebærer å også ha næring på lokket, som hotell og bevertning.

Oslo bussterminal, alternativ to.

I den første animerte videoen ser du alternativ en. I den andre videoen ser du alternativ to.

Alternativ en.

Alternativ 2.

Høring og informasjonsmøte

Plan- og bygningsetaten (PBE) har høring på forslagene frem til 14. februar. Du kan si din mening her. I tillegg arrangerer de et informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00 i deres kundesenter i Vahls gate 1.

Dette er storstilte planer som også handler om å "åpne" denne delen av byen, og å gjøre tilgangen til både bussterminalen og Oslo S bedre, blant annet. Det blir antageligvis store forstyrrelser i kollektivtrafikken i anleggsperioden.

Hvis du vil sette deg skikkelig inn i planene, som kan være en god ide hvis du vil uttale deg i høringsperioden, kan du lese denne PBE-rapporten.

Powered by Labrador CMS