Både Ruter og plan- og bygningsetaten går inn for å flytte Briskebytrikken til Skovveien. Foto: Arnsten Linstad
Både Ruter og plan- og bygningsetaten går inn for å flytte Briskebytrikken til Skovveien. Foto: Arnsten Linstad

Plan og bygg sier JA til at Briskebytrikken flyttes til Skovveien. Nå går saken til bystyret

Plan- og bygningsetaten sender planforslaget for Briskebytrikken til politisk behandling. – Trass lokal motstand, anbefaler vi Ruters planforslag, der trikken flyttes til Skovveien, sier direktør.

Publisert

Blir forslaget vedtatt i bystyret, blir dagens trasé for trikken nedlagt og skinnene fjernes. I tillegg etableres et 2,2 meter bredt sykkelfelt i Skovveien. Ved Riddervolds plass blir holdeplassen for buss og trikk flyttet til hver sin side av plassen, og det blir plantet trær og satt opp benker.

– Gjennom dette planforslaget får vi muligheten til å styrke Riddervolds plass og Skovveien som attraktive områder for bylivet på Frogner. Vi kan bevare og forsterke det grønne preget i byrommene og samtidig gi bedre tilrettelegging for sykkel og kollektivtrafikk, slik at Oslo blir en mer bærekraftig by, sier avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten, Karen Marie Glad Visnes.

Svingen er for krapp

Det er kun de de eldste trikkene som klarer den krappe svingen på Briskebylinjen mellom Inkognitogaten og Riddervolds gate, ifølge plan og bygg. Med kjøpet av nye, moderne trikker som krever slakere svinger, betyr det at trikken må flyttes for å opprettholde Briskebytrikken.

– Vi vet det har vært stor, lokal motstand mot å flytte trikken til Skovveien, sier Visnes, men det er i realiteten ikke mulig å bygge om svingen ved Inkognitogaten og Riddevolds gate, uten å gjøre massive inngrep i nærmiljøet. I tillegg ønsker staten å gjennomføre flere sikringstiltak rundt statsministerens bolig.

Marit Hvalvik i Skovveien velforening mener det holder med 21-bussen i Skovveien. Foto: Arnsten Linstad
Marit Hvalvik i Skovveien velforening mener det holder med 21-bussen i Skovveien. Foto: Arnsten Linstad

– Støyen blir minimal

Det kom inn 59 uttalelser da planforslaget var på høring. Flere er opptatt av støy fra trikkene og trafikksikkerhet og bekymringer rundt anleggsperioden.

– Støyberegninger viser at økt støybelastning blir minimal. En trikk gir omtrent like mye støy som 10-20 personbiler, i tillegg til at den ikke gir påviselig luftforurensning, sier Visnes. Plan- og bygningsetaten krever også at kommunen viser til en plan for anleggsfasen sammen med byggesøknaden. Planen skal redegjøre for trafikksikkerhet, adkomst, sikring og kjøremønster.

92 parkeringsplasser fjernes

Ombyggingen vil også gi mer oversiktlig utforming av kryss for fotgjengere og andre trafikanter, ifølge plan og bygg. En annen konsekvens er at 92 parkeringsplasser kan bli fjernet.

Også avstanden mellom holdeplassene i området har blitt kritisert.

– Vi vil oppfordre Ruter til å vurdere avstandene mellom holdeplassene nordover i Homansbyen. Når det gjelder parkering, er det tre parkeringshus tilgjengelig innen 200 til maksimum 400 meter fra området, sier Visnes i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS