DEBATT

Katinka Mørch Granberg og Skovveien velforening er sterkt imot trikk at Briskebytrikken flyttes til Skovveien.

Ny trikketrasé på Frogner vil føre til farligere skoleveier

Ruter sier de ønsker en dialog, men lytter ikke til innspill som ikke passer deres forhåndsbestemte konklusjoner. Det virker som Ruter lider av en skinnelagt tankegang, der det ikke er rom for å manøvrere eller snu.

Publisert

Dagens trikketrasé for trikk 19 (Briskebytrikken) går gjennom mindre brukte sidegater. Men ved å flytte traseen til Skovveien, risikerer Ruter å gjøre hverdagen farligere for barn, eldre og andre sårbare myke trafikanter.

Ruter argumenterer for at en omlegging til en bredere trikketrasé vil gi en best mulig reiseopplevelse for selskapets kunder. Men det virker som kollektivselskapet og byplanleggerne har glemt oss som bor i området og som vil måtte leve med at det vil bli farligere å ferdes i et av Oslos vakreste gatebilder.

Trikk farligere enn buss

At trikk er farligere enn buss, er godt dokumentert. Hele 34 personer ble hardt skadet i forbindelse med bussulykker i Oslo fra 2006 til 2015, mens 48 ble alvorlig skadet i trikkeulykker i Oslo i samme tidsrom.

Hendelser hos sporvogn/ trikk domineres i stor grad av at den kjører i blandet trafikk. Det er både personer og biler i trikkesporet, konkluderer Statens Jernbanetilsyn i sin sikkerhetsrapport fra 2019. Og alvorlige hendelser rapporteres hvert år.

Allerede i 1997 konkluderte Transportøkonomisk institutt med at trikken har tre til fire ganger så høy risiko for kollisjon med bil, sammenlignet med buss.

Dødsulykker

Da er det merkelig at myndighetene, som har en visjon om null drepte i trafikken, legger opp til flytting av trikkespor til en mer trafikkert gate.

Både i 2016 og 2017 var det dødsulykker der oslotrikken var involvert. I 2018 var det én person som ble alvorlig skadet. Selv om dette er små tall, er det verdt å huske på at trikken utgjør en svært liten andel av den samlede trafikken med kollektiv- og persontransport.

Spørsmålet er ikke om det skal gå trikk gjennom Frogner, men om å gjøre det på en så trafikksikker måte som mulig.

Vi ønsker en trygg skolevei

Da er det er grunn til å spørre hvorfor skinnegående transport skal flyttes fra mindre brukte sidegater, som Holtegata, Briskebyveien, Riddervolds gate og Inkognitogata, til Skovveien, en langt mer brukt hovedgate.

Gaten brukes av barn og unge som daglig skal på skole, i et område der det fra før går store leddbusser og også planlegges sykkelfelt. Dette i en gate som er skolevei til tre skoler i nærområdet og flere barnehager.

Ruter mener at det er nødvendig å flytte traseen fordi de nye trikkene trenger bredere trikkespor. Men her er det grunn til å spørre om byråkratene har sett seg blinde på behovet for oppgradering og modernisering av trikketraseene, fremfor en trygg skolevei for barn og unge.

Liksom-dialog

Da noe lignende ble foreslått i 2009, av Ruter, satte politikerne raskt ned foten. Siden forslaget ble fremmet på nytt, har vi som naboer opplevd at selskapet har vært helt uvillige til å høre på innvendinger.

Selv om det nå er godt dokumentert at også de nye trikkene vil kunne bruke dagens trikketrasé gjennom Inkognitogata (med kun ekspropriasjon av en liten hageflekk). Selskapet sier de ønsker dialog, men er ikke villig til å lytte til innspill som ikke passer deres forhåndsbestemte konklusjoner.

Dessverre virker det som Ruter lider av en skinnelagt tankegang, der det ikke er rom for å manøvrere eller snu. Vi setter derfor vår lit til at politikerne i Oslo forstår alvoret og sier nei til en trikketrase som vil gjøre våre skoleveier og nærmiljø mindre trygt.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS