Miljøbyråd Sirin Hellvin Stav tester simulatoren Sporveien bruker i opplæring av sjåfører på de nye CAF-trikkene.

Miljøbyråden krever rapport om hvordan trikketrasé over Briskeby kan tilpasses de nye CAF-trikkene

Briskebytrikken har en unik posisjon i Oslos historie, der den har gått på elektrisitet over indre vest i hovedstaden siden 1894. Men de nye CAF-trikkene sliter med å forsere stedvis krappe svinger over Briskeby.

Publisert

Gjentatte ganger har Briskebytrikken vært truet av nedleggelse. Senest bare for et par år siden.

Da ønsket Ruter å legge ned den historiske trikkelinjen mellom Jernbanetorget og Majorstua, og kjøre buss over Briskeby.

Setter frist til 1. desember i år

Men det er helt uaktuelt for bystyreflertallet å legge ned Skandinavias eldste elektrifiserte trikkelinje.

Nå ber miljø- og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) Ruter og Sporveien om å sammen lage en rapport som skal vise hvordan en trasé over Briskeby kan tilpasses de nye CAF-trikkene.

— Rapporten skal belyse en rekke forhold som er relevante for å kunne ta en videre beslutning om Briskebytrikken, skriver Hellvin Stav i et notat til bystyret.

En av de nye CAF-trikkene på vei ned Ekebergåsen langs Kongsveien.

I notatet opplyser miljøbyråden at Ruter og Sporveien får en frist til 1. desember 2023 med å levere en ferdig rapport om Briskebytrikkens fremtidige trasé.

— Arbeidet legges opp slik at en eventuell videre planprosess kan gjøres mest mulig effektiv med tanke på tid og ressurser, skriver hun.

Kan bety økte kostnader

Hellvin Stav har tidligere opplyst at Sporveien har hatt dialog med trikkeleverandør CAF for å avklare om man kan justere nedre grense for kurvradius på trikken langs den aktuelle strekningen.

I avtalen med spanske CAF skal Oslo kjøpe 87 trikker, med opsjon på å kjøpe enda fler dersom det blir behov.

Nå kan altså de nye trikkene måtte modifiseres for å kunne kjøre over Briskeby.

Miljøbyråden varsler at det kan bety økte kostnader for de nye trikkene, som i 2018 hadde en prislapp på 9 milliarder kroner.

— CAF har svart positivt på forespørselen, men det gjenstår å avklare en del forhold rundt hva dette betyr med hensyn til leveranse, økonomi og hvor mange trikker det gjelder, sa Sirin Hellvin Stav rett før nyttår.

Powered by Labrador CMS