Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener Bredtvet er det eneste hovedstadsalternativet for Oslo fengsel.

Justisministeren: – Bredtvet fremstår som den eneste reelle fengselstomten i Oslo

Justisminister Emilie Mehl avviser likevel ikke at det kan være aktuelt å legge et nytt Oslo fengsel utenfor Oslo.

Publisert

Statsbygg kom i går med sin rapport der de anbefaler at et nytt Oslo-fengsel bygges på Bredtvet. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener Bredtvet nå er det eneste reelle tomtealternativet i hovedstaden.

– Hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, framstår Bredtvet som det eneste reelle alternativet. Den alternative tomten på Haugenstua er både dyr, svært liten og har usikre grunnforhold. Statsbygg mener det vil være krevende å bygge et godt fengsel på denne tomten. Alternativet til Bredtvet er å flytte fengselet ut av Oslo. Jeg vil vurdere ulike løsninger så raskt som mulig. Det haster å komme videre med erstatning for Oslo fengsel, som kan bli pålagt stenging når som helst, sier statsråden.

Et nedskalert fengsel

Justisministeren sier hun er klar over det lokale engasjementet for Bredtvetskogen.

– Jeg vet at det er et stort engasjement for å bevare Bredtvetskogen. Jeg jobber nå med å se om vi kan nedskalere et nytt fengsel for å imøtekomme ønsket om å verne mest mulig av skogen, samtidig som vi kan sikre et fengsel nært politi og domstol i Oslo, og legge arbeidsplasser til Groruddalen, sier hun i en pressemelding.

Mehl legger til at Bredtvet også er det eneste alternativet som vil gi et nytt fengsel for kvinner.

– Dette ville betydd et betydelig løft for kvinners soningsforhold, som i dag ikke er like gode som for menn, sier statsråden.

Delt fengselsløsning

En annet tomt som har vurdert ligger på Mastemyr, i Viken, rett sør for Holmlia. Men der vil ikke eieren selge tomten. Justisministeren sier hun ser på en løsning der en del av fengselsplassene legges til Oslo, mens andre kan legges lenger enn 45 minutters kjøreavstand fra hovedstaden.

– Av praktiske årsaker bør for eksempel varetektsplassene ligge nært Tinghuset og Politihuset i Oslo. Det handler om blant annet god og effektiv transport av innsatte. Når det gjelder andre fengselsplasser, så er ikke avstanden til Oslo sentrum like relevant, og jeg vil derfor vurdere om disse plassene kan legges til andre fengselstomter på Østlandet, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS