Her, mellom kunstisbanen på Valle-Hovin og Vallefaret borettslag klargjør Kultur- og idrettsbygg installasjonen som blir kalt salamanderhotell
Her, mellom kunstisbanen på Valle-Hovin og Vallefaret borettslag klargjør Kultur- og idrettsbygg installasjonen som blir kalt salamanderhotell

Salamanderne på Valle Hovin mistet overvintringsplass. Men får eget hotell som erstatning

Fra å bruke rørsystemet under skøytebanen på Valle Hovin som vinterplass, får salamanderne nå nye underjordiske oppholdssteder med steiner og stokker. Et slags amfibie-hotell blir salamandernes nye oppholdssted.

Publisert

Salamanderne i Hovindammen mistet overvintringsstedet sitt, men har fått nytt hotell litt nærmere yngledammen. I Hovindammen finnes begge de to norske salamanderartene.

Den ene av dem, stor salamander er en rødlistet art. Da kreves det tiltak om det gjøres inngrep i artens leveområde.

Lå i vinterdvale under skøyteløperne

Rørene under kunstisbanen på Valle Hovin fungerte i mange år som overvintringssteder for mange av salamanderne som holder til på Valle. Dypt der nede lå de trygt i dvale mens skøyteløperne spurtet forbi på isen ovenfor.

Når kveldene blir mørke og kaldere må denne lille vennen finn et frostfritt sted å sove seg gjennom vinteren. Nå får den tilbud om et 'hotellopphold' gjennom vinteren
Når kveldene blir mørke og kaldere må denne lille vennen finn et frostfritt sted å sove seg gjennom vinteren. Nå får den tilbud om et "hotellopphold" gjennom vinteren

— For å legge til rette for et framtidig tak over skøytebanen blir Valle Hovin kunstisbane flyttet 20-30 meter mot vest. Det betyr at dagens isflate rives, og at anleggsarbeidet vil forstyrre de vernede salamanderne som holder til der sier kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur- og idrettsbygg KF.

— Det har derfor blitt bygd en rundt 40 centimeter høy og 200 meter lang vandringssperre, slik at salamanderne ikke kommer tilbake og inn på anleggsområdet vårt. Vi har også laget tre såkalte salamanderhotell, sier Berg Jensen.

— Det er rett og slett nye overvintringshabitat for disse vernede amfibiene utenfor anleggsområdet, forteller han.

Må finne veien mellom blokkene

For å komme til og fra overvintringsstedet må Valle Hovins salamandere krysse Vallefaret, og de må finne veien mellom blokkene i Valle borettslag.

Undersøkelser som forsker Børre Dervo i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort, viser at salamanderne bruker de samme vandringsveiene til og fra overvintringsplassen hvert år.

Zoolog Irene Elgtvedt har god oversikt over salamanderne i Hovindammen, men kan ikke forklare hvordan de finner tilbake til overvintringsstedet
Zoolog Irene Elgtvedt har god oversikt over salamanderne i Hovindammen, men kan ikke forklare hvordan de finner tilbake til overvintringsstedet

— De eldste salamanderne går ofte først i vinterdvale, gjerne allerede i august. Da har de størst mulighet til å finne en god plass. De yngste, og de som ble født i år, kommer senere, sier zoolog Irene Elgtvedt.

Selv salamanderekspert Elgtvedt kan ikke forklare hvordan salamanderne finner veien inn til det nye overvintringshotellet.

Liker å ha det trangt

Den røde streken markerer vandringssperren, de gule er veiene salamanderne gjerne velger gjennom borettslaget. Salamanderhotellene blir plassert på de hvite feltene
Den røde streken markerer vandringssperren, de gule er veiene salamanderne gjerne velger gjennom borettslaget. Salamanderhotellene blir plassert på de hvite feltene

— Salamandere liker å krype inn i trange hulrom, og slik dette salamanderhotellet er laget, vil det være fristende for en salamander å krabbe inn der. Mener den at det er et trygt og frostfritt sted vil den roe seg der for vinteren, sier Elgtvedt.

Salamanderhotellet består av en kjerne av stein i størrelse 5 til 40 centimeter og ubehandlede tre-stokker pakket inn i vanngjennomtrengelig duk og overdekket med 50 til 80 centimeter jord.

Disse er godt egnet som kunstige overvintringsplasser for salamandere, heter det i beskrivelsen fra Oslo kommune.

For å overleve som salamander trenger du ikke kunne hverken alfabetet eller gangetabellen. Men for å overleve bør du altså huske hvor du lå i vinterdvale.

Sover fra august til april

Det er mange farer for en salamander. Denne rista fungerer som en salamanderfelle når dyrene er på vandring
Det er mange farer for en salamander. Denne rista fungerer som en salamanderfelle når dyrene er på vandring

Salamanderne våkner av dvalen i april og mai. Det er hannene som raskest forter seg ned til yngledammen.

I slutten av mai, eller begynnelsen av juni, når eggene er lagt, krabber de voksne dyra på land.

Der lever de av mark og insekter til de finner det for godt å gå i vinterdvale igjen.

En stor salamander kan bli hele 20 år gammel.

Salamanderen har et lett giftig slim i huden, og rever, grevlinger og katter holder seg unna.

De største farene for en salamander er ender, måker og kråker, i tillegg til at mange blir overkjørt når de krysser veier.

Powered by Labrador CMS