Her maler kvinneaktivisten slagord på muren til Borgarting lagmannsrett.

Her begår kvinneaktivistene hærverk mot Borgarting lagmannsrett som følge av Gaute Drevdal-dommen

– Vi aksjonerer mot lagmannsretten fordi dommen mot Gaute Drevdal ga oss en akutt følelse av maktesløshet og sinne. Retten legger helt tydelig overgriperens forklaring til grunn, og dommerne viser at de mangler kunnskap om overgrep.

Publisert

– Jeg tror ikke lenger på det å anmelde en voldtekt. Hvordan skal man tro på det, når man ser resultatet av Drevdal-saken?

I voldtektssaken som har gått i to rettsinstanser, ble kulturpersonligheten Gaute Drevdal først dømt til voldtekt av åtte kvinner og for seksuell omgang med en jente på 15 år. For dette fikk han 13,5 år i fengsel.

Borgarting lagmannsrett valgte derimot å sette til side mesteparten av denne dommen. De frikjente han både for åtte av ni voldtekter og for samleiet med 15-åringen, og han endte i stedet med ett års fengselsstraff.

Også inngangspartiet til Borgarting blir feid over med rødmaling.

– Domstolen begår overgrep

Dette reagerer kvinneaktivistene sterkt på. I et intervju med VårtOslo sier de at de har gitt opp å være tålmodige med rettssystemet, og at de nå velger å protestere ved å male slagord på Borgarting lagmannsrett, som ligger

– Urettferdigheten i rettssystemet blir bare fornyet og forsterket, og domstolen begår selv overgrep. Vi trenger en samtykkelov og vi trenger å restarte lovverket. I dag har vi en rettspraksis som henviser til tidligere dommer, som selv er urettferdige. Jeg forakter dette rettssystemet som viser så stor forakt for oss kvinner, sier en av aktivistene.

Døm overgriperne sier slagordet, som males på en sjablong.

Maktesløse og sinte

– Vi aksjonerer mot lagmannsretten fordi dommen ga oss en akutt følelse av maktesløshet og sinne, sier en av de andre aktivistene som er med på aksjonen. – Lagmannsretten legger helt tydelig overgriperens forklaring til grunn og viser at de ikke har kunnskap om overgrep.

Gruppen av kvinner har på forhånd malt sjablonger og brakt med seg rødmaling. Sjablongen sier «Døm overgriperne».

– Det handler om å sette skampletten der den hører hjemme. Nok er nok, sier en av kvinneaktivistene.

– Kvinner går i demonstrasjonstog mot voldtekt, men ser ingen forbedring. Jeg tror folk trenger å se at noen gjør noe mer. Det handler om å sette skampletten der den hører hjemme. Nok er nok.

Det er absurd

Damene påpeker at retten la til grunn at kvinnene kunne ha falske minner og huske ting feil i ettertid. Men påpeker at det er velkjent at når man har opplevd et traume, husker du ikke alt som skjedde og hvordan. Den som er blitt voldtatt kan skyve handlingen fra seg eller tenke at man er skyld i det selv.

– Retten bruker det at man var ruspåvirket som et argument mot kvinnene. Det er absurd. Jeg har vært full mange ganger, men skjønner når jeg har sex.

Kvinnene mener dommerne i Borgarting mangler kunnskap om voldtekt og preges av et partriarkalsk syn på kvinnekroppen.

– Vi er sinte, men ikke maktesløse

Dommen preges også av et patriarkalsk syn på kvinners seksualitet, mener kvinneaktivistene. Dette synet sier at kvinner ikke har den samme retten som mannen til å bestemme over kroppen sin.

– Jeg synes menn blir stakkarsliggjort med dette synet på voldtekt. De forstår liksom ikke sine egne handlinger. De kunne ikke noe for det. De fratas ansvaret for sine handlinger.

Denne saken er et speilbilde på det som skjer ellers. Bare 1 av 10 anmeldelser får en oppfølging av politiet. Bare 1 av 100 anmeldelser ender med en dom. Vi reagerer på et system som skulle beskytte oss, men som ikke gjør det.

Hærverket med malingen går raskt unna. På under ett minutt er kvinnene ferdige.

– Jeg er ikke personlig fan av hærverk, men når en struktur står i veien for å bli hørt, da har sivil ulydighet sin funksjon. Hva skal vi ellers gjøre? Kvinner i Norge fortjener bedre, sier aktivistene.

– Vi vil at folk skal tenke at vi er sinte, men ikke maktesløse.

Powered by Labrador CMS