Fra 1. juni ble det innført et helt nytt bompengesystem i Oslo. Innkrevingen av bompenger fordeles på tre bomringer med totalt 83 bomstasjoner. Her er en av de nye som er montert i Vogts gate. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Bomringene i Oslo må stå. MDG vil heller ha høyere skatt på inntekt over 600.000

Rødts angrep på miljøpolitikk og bomringene i Oslo setter klimakampen sjakk matt. I stedet for å fjerne bomringene vil MDG ha økt minstepensjon, økt skatt på høy inntekt, høyere barnetrygd og tillegg for enslige forsørgere.

Publisert

Hvorfor skal egentlig en alenemor betale like mye i bomringen som en toppleder med bonuslønn i millionklassen, spør Siavash Mobasheri fra Rødt i et debattinnlegg i VårtOslo.

Jeg vil spørre videre; hvorfor skal en alenemor betale like mye for fritidsaktiviteter, tannlege, lege, fysioterapeut, ferieturer, barnehageplass og mat i butikken?

Hvorfor angriper Rødt miljøpolitikk?

MDG og Rødt samarbeider godt i Oslo til beste for miljøet og dem som har minst. Vi står skulder ved skulder med Rødt i kampen mot den usosiale, grå regjeringa og mot økte forskjeller. Samfunnet må måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste og miljøet.

Tilliten i landet vårt er avhengig av at den økonomisk ulikheten er lav og derfor er det så viktig å utjevne forskjeller. Men kan vi starte med å utjevne forskjellene et annet sted enn å angripe miljøpolitikken?

De aller fleste varer og tjenester rammer flatt og tar ikke hensyn til inntekt. Brød, møbler og bussbilletter tar ikke hensyn til hva du tjener. Regjeringa innfører stadig økte egenandeler på helseutgifter og de borgerliges skatteprofil gir mest til de rikeste.

MDG vil utjevne forskjeller og våre alternative statsbudsjetter gjør det stikk motsatte av regjeringen; vi ønsker å bruke skattesystemet til omfordeling.

MDG vil kutte prisen på månedskort

Men la oss beholde bomringen, fordi bomringen funker! Foreløpige tall fra Fjellinjen viser at trafikken går ned med 2 prosent bare i juni. Vi i MDG ønsker ikke at byene våres skal fylles med biler, forurensing og støy. Undersøkelser viser dessuten at de med dårligst råd kjører lite bil og reiser kollektivt.

Derfor går Oslo MDG til valg på å senke prisen på månedskort med 20 prosent. Vi ønsker å bruke både kommunekassa og bompenger til å fortsette den kraftige satsingen på gående, syklende, nye trikker og t-banetunneler.

Folk flest kjører ikke bil i Oslo. De går, sykler og reiser kollektivt. Derfor må vi satse på grønne løsninger for de mange og ikke på bilveier for de få.

MDG vil øke skatt til de rikeste

Rødt vil fjerne bomringen. Det vil umiddelbart medføre at trafikken spretter opp igjen. Det vil ikke tjene de fattigste som lever i områder utsatt for støy og luftforurensing. Faller bomringen har vi heller ikke penger til å bygge ut kollektivtrafikken. Det vil de svakeste tape på, mens de rikeste kjører gratis inn i byen.

Hvis vi angriper miljøpolitikken for å redusere økonomisk ulikhet så setter vi klimakampen sjakk matt. MDG ønsker å beholde bomringen, men foreslår samtidig på Stortinget å blant annet øke minstepensjonen, øke skatten på inntekt over 600.000 og økt barnetrygd og småbarnstillegg for enslige forsørgere.

La oss sammen bekjempe forskjellene – men la oss samtidig beholde bomringen. For både mennesker og miljø.

Powered by Labrador CMS