Elbiler kan utgjøre halvparten av bilene i Oslo i løpet av et par år, spår landets største bomselskap, Fjellinjen. Her på E6 ved Manglerud.

Ny rekord i antall elbiler på Oslo-veiene: – Fortsetter utviklingen, vil vi nå en andel på over 50 prosent i 2025

Aldri før har det kjørt flere elbiler på veiene i hovedstaden. I september bikket andelen 40 prosent.

Publisert

– 40 prosent elbilandel er ny rekord på veiene i Oslo, fastslår analyseansvarlig Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen i en pressemelding.

Dette slår rekorden fra august som var på 38,2 prosent og inkluderte elvarebiler opptil 3,5 tonn, hvilket var en økning på 6,3 prosentpoeng mot den samme sommermåneden i fjor.

Landets største bompengeselskap, som har ansvar for drift og utvikling av utstyr og programvare ved 83 bomstasjoner i og rundt Oslo, gjorde på samme tid i fjor et anslag som tilsa at 50 prosents elbilandel ville være nådd i mars 2026.

Nå mener Fjellinjen imidlertid at dette ligger nærmere frem i tid enn først antatt.

– Vil nås høsten 2025

– Fortsetter utviklingen som den har gjort, vil vi nå en elbilandel på over 50 prosent i løpet av høsten 2025, fortsetter Fjellinjens analyseansvarlig.

Han understreker på sin side at høye renter påvirker markedet og nybilsalget, som har falt – en forutsetning for anslaget er at utviklingen skjer i samme fart som den har gjort til nå.

Det ble i september registrert 33,8 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner, hvilket er en nedgang på 1,3 prosent fra samme periode året før.

Fjellinjen har ansvar for drift og utvikling av utstyr og programvare ved 83 bomstasjoner i og rundt Oslo, her ved Carl Berner.

«Hans»-effekt

Måneden før, august, viste et fall i biltrafikken på 2,1 prosent, trolig sterkt påvirket av uværet «Hans» og oppfordring om hjemmekontor i den anledning.

– 7. og 8. august da uværet «Hans» herjet som verst, så vi en trafikknedgang på 9 prosent mot de andre mandagene og tirsdagene i august. En samlet nedgang på over 200.000 passeringer de to dagene gjør store utslag på trafikkstatistikken, påpekte Strøm Arnesen den gangen.

Farter mer i helgene

Til tross for at trafikken viser et generelt fall på ukedager totalt sett, farter folk mer i helgene enn tidligere.

– Folk kjører mer i helgene enn de gjorde før. Etter koronaperioden så vi at folk kjørte 10 prosent mer i helgene enn de gjorde før. Dette holder seg, og særlig på søndager, sier Fjellinjens analyseansvarlige.

– Her ser vi en vekst på 1,9 prosent på søndager og 1,1 prosent på lørdager mot september i fjor, legger Strøm Arnesen til.

Fjellinjens tall viser at kjøretøysutviklingen så slik ut.

Storleveranse gjør utslag 

Som følge av store leveringer av elektriske busser til Ruter, var andelen tunge nullutslipp over dobbelt så høy i september i år sett opp mot samme måned i fjor.

Årlig betaler bilistene om lag fire milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. 

Det Oslo-baserte selskapet eies med 60 prosents andel av Oslo kommune og 40 prosent av Viken fylkeskommune, og bompengene finansierer trafikkløsninger i Stor-Oslo, deriblant prosjekter i Oslopakke 3, som omfatter tiltak når det kommer til både kollektivtransport, gang- og sykkelvei.

Powered by Labrador CMS