Mohamed Jama sammen med advokat Olav Lægreid som representerer familen i saken.

Jama-familiens advokat: – Man blir sendt rundt i ring og får ikke svar

— Boligpolitikken er organisert slik at det skal være vanskelig å finne frem. Systemet fungerer ikke slik det egentlig skulle, som en service til folk som trenger det. Slik vi opplever det tar ingen i Oslo kommune ansvar, sier Jama-familiens advokat, Olav Lægreid. Mandag kommer familiens sak for retten.

Publisert

Siden familien Jama på syv ble kastet ut av den kommunale leiligheten på Tøyen den 15. februar av væpnet politi, har de bodd hos venner ulike steder i byen. De har måtte dele seg opp i grupper og opplever situasjonen som tung og vanskelig.

— Det er vanskelig for dem å gjennomføre hjemmeskole og hverdagslige aktiviteter, forteller advokat Olav Lægreid, som representerer familien.

Advokaten kom inn i saken på det tidspunktet familien ble kastet ut, og det første han gjorde var å sende en klage til namsfogden på utkastelsen. Familien Jama hadde frist til 22. februar med å hente sakene sine fra leiligheten, men klagen gir såkalt oppsettende virkning. Det betyr at fristen utsettes til klagen er behandlet.

Blir sendt fra instans til instans

Klagen skal behandles av Oslo byfogdembete i rettsmøte førstkommende mandag, og Lægreid har samtidig bedt om en midlertidig rettsavgjørelse, som blir behandlet samtidig.

— Får vi medhold der, kan familien flytte tilbake i leiligheten, forklarer Lægreid.

Advokaten forteller til VårtOslo at han har vært i kontakt med alle mulig instanser i Oslo kommune som er mer eller mindre involvert. Bydel gamle Oslo, Velferdsetaten og Boligbygg Oslo KF. Han undres over hvorfor man som bruker ikke har et sentralt kontor man kan forholde seg til. Slik som for eksempel NAV har.

— Man blir sendt rundt i ring og får ikke svar. Når jurister sliter med å finne frem i systemet, kan man tenke hvordan dette oppleves for svakerestilte mennesker i en presset situasjon, sier Lægreid.

Olav Lægreid har sendt e-post til byråd Rina Mariann Hansen, men får ikke svar.

Er dette virkelig slik den sosiale profilen dagens rødgrønne byråd markedsfører seg med? Lægreid mener spørsmålet er betimelig, og synes måten klientene hans behandles på er kritikkverdig.

— Det opprettholder et gammelt system de arvet av det høyrestyrte byrådet, slik jeg ser det.

Hvorfor tar ingen ansvar?

Jama-familiens advokat er heller ikke imponert over tempoet i responsen fra ansvarlig byråd. Torsdag i forrige uke sendte han en epost til Rina Mariann Hansen som er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. I eposten ber han henne ordne et møte, gitt sakens natur og store oppmerksomhet.

— Den eposten har jeg fortsatt ikke fått svar på, sier Lægreid.

En av de andre Lægreid kontaktet var bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo, Tore Olsen Pran. Da bydelsdirektøren ringte tilbake til advokaten, henviste han til Boligbygg.

— Dette selskapet forvalter kommunens boligmasse og har ingenting med saken å gjøre. Mitt klare inntrykk er at bydelsdirektøren vil unnslippe saken, sier Lægreid.

— Vi ønsker en avklaring

Han presiserer at han ikke søker spesialbehandling for sine klienter. De er ikke ute etter å snike i køen, men de etterlyser alminnelig god veiledning som man i følge forvaltningsloven har krav på.

— Vi ønsker en avklaring. Hva skal vi gjøre videre, og hva gjør kommunen? Dersom sistnevnte ønsker å gjøre en innsats for å løse opp i denne floken, må de svare oss. Vi håper på et positivt utfall i retten til uka, men jobber parallelt med å få til en dialog med kommunen, sier familiens advokat.

Siden saken ble kjent i mediene, har familien opplevd en enorm støtte i lokalsamfunnet. En spleis som ble opprettet for å gi familien økonomisk bistand i forbindelse med utkastelsen nærmer seg nå 1,6 millioner kroner.

Takknemlig for støtten

— Familien er overveldet over all støtten de har fått i en vanskelig stund. Dette er med på å styrke moralen deres, forklarer Lægreid som for øvrig har tatt saken vederlagsfritt.

Han forklarer at hovedformålet med innsamlingen er å sikre familien økonomisk bistand til å løse boligfloken. Beløpet har skutt i været og overgår alt initiativtagerne til spleisen hadde sett for seg.

Familien Jama bor nå spredd på flere adresse etter at de tidligere i februar ble kastet ut av den kommunale leiligheten på Tøyen.

«Advokatfirmaet har opprettet en klientkonto for Tøyeninitiativet, som de innsamlede midler ved innsamlingens slutt i sin helhet overføres direkte til. Avtalen med advokatfirmaet er at pengene skal oppbevares vederlagsfritt på denne klientkontoen inntil Tøyeninitiativet, i samråd med familien Jama, har bestemt hvordan pengene skal brukes», står det i beskrivelsen av spleisen.

— Jeg vil bistå med at pengene blir brukt i tråd med innsamlingens formål. De står på klientkontoen inntil endelige beslutninger om dette er tatt , forklarer Lægreid.

Powered by Labrador CMS