Alle store byggeplasser skal nå ha garderober både for kvinner og menn. Her fra Stortingets byggeplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Alle store byggeplasser skal nå ha garderober både for kvinner og menn. Her fra Stortingets byggeplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo kommune stiller krav om kjønnsdelte garderober på byggeplassene

Oslo kommune innfører nå krav om separate garderober for kvinner og menn på samtlige nye og store byggeplasser. Garderobene med dusj og WC skal etableres i egne rom eller brakker med lås.

Publisert

– Oslo trenger faglært arbeidskraft og vi ønsker en byggebransje der kvinner og menn har like muligheter. I dag er bare to prosent av fagarbeiderne i bygg- og anleggsbransjen kvinner. Den andelen må opp. Som en av de største byggherrene i landet, vil Oslo kommune gjøre bransjen mer attraktiv for kvinnelige lærlinger. Målet må være å få flere kvinner inn i bygg- og anleggsbransjen, sier fungerende byråd for næring og eierskap, Vegar Andersen (Ap).

Burde være en selvfølge

Arbeidsplassforskriften slår fast at arbeidsplassene normalt skal ha adskilte garderober for kvinner og menn. Men dagens situasjon viser at det er litt tilfeldig hvordan dette legges til rette på norske byggeplasser, også i Oslo kommune.

Elektrolærling i GK Norge, Julie Olstad, trives med byggfag og er fornøyd med at hun har hatt tilgang på egen, låsbar kvinnegarderobe i det året hun har jobbet som lærling på det nye Munchmuseet. Foto: Kultur- og idrettsbygg
Elektrolærling i GK Norge, Julie Olstad, trives med byggfag og er fornøyd med at hun har hatt tilgang på egen, låsbar kvinnegarderobe i det året hun har jobbet som lærling på det nye Munchmuseet. Foto: Kultur- og idrettsbygg

– Noen byggeplasser har separate garderober på plass, andre har det ikke. Adskilte garderober for kvinner og menn burde være en selvfølge, men det er det faktisk ikke. Det gjør vi noe med nå, sier Andersen i en pressemelding.

Separate, låsbare garderober

Kultur- og idrettsbygg vil sammen med Boligbygg, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg gjøre et felles løft for å legge til rette for flere kvinner i byggebransjen.

– Med relativt få kvinner på byggeplasser opp gjennom årene, har det etablert seg en praksis i byggebransjen der egne garderober for kvinner kun har blitt til ved behov. Nå har vi tatt initiativ til og utformet et felles kontraktskrav om separate, låsbare garderober for begge kjønn. Uavhengig av om de er representert på byggeplassen i hele eller deler av byggeperioden. Skal vi øke rekrutteringen til byggfagene, må også de fysiske forholdene på byggeplassen være tilrettelagt, sier direktør og byggherre, Eli Grimsby, i Kultur- og idrettsbygg.

Fra v. Mari Haave Sveen fagsjef arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby direktør i Kultur- og idrettsbygg, Julie Olstad elektrolærling i GK Norge og Vegar Andersen byråd for næring og eierskap. Foto: Kultur- og idrettsbygg
Fra v. Mari Haave Sveen fagsjef arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby direktør i Kultur- og idrettsbygg, Julie Olstad elektrolærling i GK Norge og Vegar Andersen byråd for næring og eierskap. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Krav også på dagens byggeplasser

Kravet vil bli lagt inn i konkurransegrunnlaget for alle de nye byggeprosjektene til eiendomsforetakene i Oslo kommune hvor det etableres skiftebrakker. I tillegg vil adskilte garderobefasiliteter bli innført også på eksisterende byggeplasser der det er mulig.

– Dette er et ledd i vårt arbeid med Oslomodellen, hvor vi setter fokus på et seriøst og anstendig arbeidsliv, sier Vegar Andersen.

Powered by Labrador CMS