Finansbyåd Einar Wilhelmsen foran soltaket på Rådhuset. I dag leverer han et offensivt klimabudsjett, men frykter strømkostnadene.

Oslobudsjettet: – Ta på jakka da, Einar. Så det ikke ser ut som du har det for varmt her på kontoret

– Det er to svære og mørke skyer i dette budsjettet. Vil regjeringen kutte i pengene til kommunene? Og vil strømprisene fortsette som nå? Blir strømprisene høyere, kan vi måtte ta langt alvorligere grep i budsjettet enn i dag, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Publisert

Oslos budsjettprosess er i betydelig grad påvirket av konsekvenser av en ny dyrtid. Som de fleste kjenner på, er mange varer og tjenester er blitt dyrere, og spesielt strøm. Dette påvirker Oslo-budsjettet.

Oslos budsjett for 2023 er på 90 milliarder kroner, hvorav 19 milliarder er investeringer. Resten går til drift.

Mørke strømskyer i horisonten

Ifølge Wilhelmsen får ikke kommunen noen strømstøtte, og 250 millioner kroner som ble satt av for å håndtere høyere strømutgifter i år, er allerede brukt opp.

Wilhelmsen sier de i budsjettet har satt av en ny buffer på 200 millioner for å håndtere høyere strømpriser framover. Men forblir strømprisene så høye som de er nå i en lengre periode, vil ikke denne bufferen holde lenge. Da må det gjøres grep.

Aktuelle grep kan være å kutte i det kommunale tilbudet generelt eller å gjøre kutt i de kommunale virksomhetene som bruker mest strøm.

Dyrtid, flyktninger og pandemi

— Vi har bedt alle de kommunale virksomhetene om å sette i gang strakstiltak. Enkle tiltak først, som å senke temperaturen innendørs. Som et steg nummer to er de bedt om å finne andre måter å redusere strømbruken på, sier Wilhelmsen.

— Akkurat nå vet jeg ikke hva vi kommer til å gjøre, men det kan komme tiltak, som å slå av utendørs belysning, redusere bruken av oppvarmet vann (svømmebassenger), kutte bruken av kunstisbaner eller slå av oppvarmingen av underlaget på fotballbaner.

Følgende forhold påvirker Oslo-budsjettet i særlig grad:

Kommunen anslår at de får ekstra kostnader på grunn av prisstigningen på tre milliarder kroner i 2023. Mye av dette igjen forårsakes av de høye strømprisene.

Men høyere lønninger gjør at kommunen får to milliarder kroner ekstra i form av høyere skatter og et større rammetilskudd fra staten. I tillegg tilsier prognoser at de får en milliard kroner i høyere kraftinntekter gjennom økt utbytte fra Hafslund.

Prisstigningen nulles da ut, men kommunen legger samtidig opp til økt bruk av penger gjennom økt strømstøtte til kommunale virksomheter og andre tiltak.

Flyktninger og pandemi

Hittil har kommunen bosatt 1300 Ukraina-flyktninger. Det kommer også stadig flere flyktninger til byen, så kostnader til mottak kommer i tillegg. Vi har ikke fått tall på hvor mye dette utgjør.

Oslo kommune har lagt ut mellom 1,3 og 1,5 milliarder i pandemikostnader. Kun 100 millioner av dette er hittil dekket av staten. Wilhelmsen sier han er usikker på om de får dekket mer, men er ikke optimist. I likhet med inflasjon og krigen, påvirker dette mulighetene i budsjettet.

Oslo kommune setter for øvrig ikke av spesifikke midler for å håndtere korona framover.

Lavere billettpriser

Wilhelmsen sier de ønsker å gi folk en håndsrekning nå som ting blir dyrere. Byråden har følgende skryteliste i budsjettet for 2023, med tydelig grønn profil:

Hensikten er å få flere reisende tilbake til å benytte seg av kollektivtransport. Bakgrunnen er blant annet en forståelse av at flere i etterkant av pandemien har etablert en hverdag med mer bruk av hjemmekontor.

Insentivet til å kjøpe månedskort har da falt bort, og for mange er det fristende å bruke bilen til og fra arbeid istedenfor å kjøpe enkeltbilletter til 39 kroner. Håpet er at billigere enkeltbilletter vil få flere til å droppe bilen.

– Hensikten med lavere priser er å få flere til å bruke buss og bane. Spesielt ønsker vi at de sjeldent reisende bruker kollektivtrafikken oftere, sier Wilhelmsen til VårtOslo.

Energieffektivisering

Det rødgrønne byrådet satser ende mer offensivt på enøk-tiltak. Blant disse er:

 • 174 millioner til energieffektivisering i kommunale bygg. Dette i form av solceller på kommunale bygg og 50 millioner kroner ekstra til det kommunale foretaket Boligbygg, for etterisolering av kommunale boliger.

 • 150 millioner til energieffektiviseringstiltak for innbyggere og næringsliv.

  Gjennom kommunens klimafond kan innbyggere, borettslag og næringslivet få støtte til tiltak som etterisolering, solceller, ladeinfrastruktur med mer. Kommunen utvider nå rammen noe som gjør det lettere å få tilskudd, og at tilskuddene blir større.

 • 38 millioner kroner til planting av trær.

Skolemat, sykkelvei og trafikksikkerhet

Andre tiltak er følgende:

 • Elever i videregående skoler får nå gratis skolemat. Elever i ungdomsskolen får skolemat fra høsten 2023. Det blir ikke noe av den planlagte skolematen i barneskolen med det første.

 • 25 kilometer ny sykkelvei

 • Aktivitetsskolen skal også inkludere fjerde trinn på skolen

 • Mer penger til sommer- og høstjobber for ungdom

 • Mer penger til trafikksikkerhetstiltak, med ekstra fokus på ytre by. Dette er forbedringer av kryss, mer fortau, trafikkreduserende tiltak, lavere fart og opphøyde gangfelt. Fundamentet for tiltakene er innspill som bydelene mottar.

Av større prosjekter som ferdigstilles i 2023 er den nye storbylegevakten ved Aker sykehus.

Det åpnes tre nye sykehjem i 2023: Lambertseter, Dronning Ingrids hage (demens landsby) ved Lille-Tøyen og Furuset hageby.

Idrettsanlegg som skal bli ferdige neste år

 • Rehabilitering av 13 kunstgressbaner
 • Valle Hovin kunstis
 • Bjøråsen kunstgress med undervarme
 • Manglerud kunstgress 7er
 • Mortensrud landhockeybane, midlertidig kunstgressbane, klubbhus og fritidsklubb

Følgende idrettsanlegg er vedtatt igangsatt

Disse vil være under bygging/gjennomføring i 2023:

 • Nye Tøyenbadet med flerbrukshall
 • Løren aktivitetspark og flerbrukshall
 • Dælenenga flerbrukshall
 • Stovner bad
 • Treschowsgate/Bentsebrua flerbrukshall
 • Kalbakken servicebygg

Følgende prosjekter planlegges/prosjekteres

Disse er aktuelle for oppstart i 2023 og 2024:

 • Kampen friplass
 • Voksentoppen kunstgress
 • Rehabilitering Sloreåsen, Jerikobakken og Leirskallen
 • Mortensrud friidrettshall, cricketbane, kunstgressbaner, klubbhus
 • Løren ishall
 • Myntgata 2 flerbrukshall
 • Mortensrud flerbrukshall
 • Bjørvika flerbrukshall
 • Refstad flerbrukshall
 • Rehabilitering av Frognerbadet
 • Haugerud/Trosterud idrettspark

40 millioner til nabolagsklubber

Byrådet foreslår å sette av 10 millioner hvert år i perioden til nabolagsklubber i Oslo idrettskrets.

– Det er for dyrt å drive med idrett, og det fører til at mange unger ikke kan delta. En løsning på dette er å utvikle nabolagsklubber som tar ansvar i nærmiljøene og gir tilbud til alle barn. Erfaring fra de siste årene har vist oss at slike klubber bidrar positivt til rekrutteringen og gir flere barn et sted å høre til, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Powered by Labrador CMS